BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 01/07/2022
Tin hoạt động
Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” hoàn thành báo cáo tư vấn sơ bộ
Thứ Ba, 10/11/2020 05:22
Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” hoàn thành báo cáo tư vấn sơ bộ

Sau quá trình phối hợp triển khai xây dựng báo cáo tư vấn, Cục Đầu tư nước ngoài và nhóm chuyên gia Hàn Quốc cùng với nhà thầu tư vấn phía Việt Nam là Công ty FPT Software đã bước đầu hoàn thiện sơ bộ báo cáo tư vấn.

Báo cáo gồm hai nội dung chính: (1) đánh giá hiện trạng và (2) đề xuất chỉnh sửa và nâng cấp hệ thống. Về cơ bản, sau các lần điều chỉnh, báo cáo tư vấn đã đánh giá, phân tích tương đối đầy đủ hiện trạng tổng thể của Hệ thống, phản ánh những bất cập cần chỉnh sửa, bổ sung về quy trình, nghiệp vụ và kỹ thuật, công nghệ bao gồm nhiều hạn chế về phần cứng, phần mềm và các nội dung, chức năng cần phải nâng cấp, mở rộng Hệ thống. Nội dung báo cáo cũng đưa ra các phân tích, dự báo nhu cầu đối với hệ thống trong tương lai trong quá trình sử dụng, vận hành ở cấp trung ương, địa phương và doanh nghiệp. Từ đó, báo cáo tư vấn đề xuất nâng cấp, xây dựng chức năng bổ sung cho các hợp phần của Hệ thống hiện tại, bao gồm: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, Xúc tiến đầu tư và Đầu tư trong nước. Trong đó, xây dựng các chức năng bổ sung thêm như: cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến, livechat, công cụ phân tích báo cáo, hoàn thiện các quy trình xử lý hồ sơ từ khâu tiếp nhận đến khâu trả hồ sơ, chức năng nhắc nhở báo cáo, nhắc việc, thống kê tình hình xử lý hồ sơ… Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa ra những đề xuất về phương án cập nhật và chuyển đổi cơ sở dữ liệu, đề xuất xây dựng thêm các chức năng mới cho Hệ thống (tra cứu, tìm kiếm thông tin về dự án đầu tư; Kết nối đầu tư (Business matching); Tự động phân tích dữ liệu, báo cáo; Hệ thống theo dõi nhà đầu tư; Chức năng kết nôi, trao đổi thông tin với các Bộ, ngành liên quan như Thuế, Hải quan, Lao động), đề xuất phương án nâng cấp, bổ sung trang thiết bị phần cứng cho Hệ thống gồm hệ thống máy chủ, máy tính, máy scan.

Báo cáo tư vấn sẽ được gửi xin ý kiến góp ý các cơ quan chuyên môn liên quan để tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, hoàn thiện.

Số lượt đọc: 1654
Thông báo