BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 28/06/2022
Tin hoạt động
Đốc thúc địa phương gửi phiếu khảo sát về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Ba, 27/10/2020 04:31
Đốc thúc địa phương gửi phiếu khảo sát về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Theo Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 10/2019 đã có trên 50 địa phương gửi phiếu  thu thập thông tin khảo sát về tình hình công tác quản lý ĐTTN.

Trước đó, để thực hiện dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư , Cục Đầu tư nước ngoài tiến hành triển khai việc xây dựng phiếu khảo sát và gửi về các cơ quan quản lý về đầu tư nước ngoài tại các địa phương trong cả nước. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, nội dung phiếu khảo sát được tập trung chủ yếu liên quan đến những tồn tại vướng mắc trong quy trình sử dụng hệ thống thông tin đầu tư nước ngoài; quy trinh và thủ tục cấp phép đầu tư nước ngoài; công tác quản lý dự án đầu tư nước ngoài...

Bên cạnh đó, những nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, những chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với nhà đầu tư, những vướng mắc trong công tác tổng hợp và báo cáo số liệu, những thuận lợi và bất cập trong công tác phối hợp triển khai hỗ trợ chia sẻ thông tin, trao đổi thông tin về hoạt động đầu tư nước cũng sẽ được Cục Đầu tư nước ngoài đặc biệt chú trọng đưa vào nội dung khảo sát.

Từng lĩnh vực, chuyên ngành về quản lý đầu tư nước ngoài sẽ được các chuyên gia thuộc Ban Quản lý Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và cán bộ thuộc Cục Đầu tư nước ngoài thiết kế phù hợp với mục đích khảo sát, phân loại theo 04 nội dung chính.

Trong thời gian tới, Cục Đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục đề nghị các địa phương  hoàn thiện công tác rà soát các nội dung theo yêu cầu và sớm gửi về Cục Đầu tư nước ngoài, để Cục cơ sở nghiên cứu hoạch định các công việc tiếp theo liên quan đến Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Cục Đầu tư nước ngoài kỳ vọng, qua công tác khảo sát thực tế tại các địa phương trong cả nước, sẽ góp phần quan trọng cho việc đưa ra các giải pháp khả thi, chính xác và toàn diện; qua đó có thể tập trung giải quyết triệt để những vướng mắc và tồn đọng liên quan đến hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, cũng như trong hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài.

Số lượt đọc: 812
Thông báo