BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 01/07/2022
Tin hoạt động
Điều chỉnh thành viên Ban Quản lý dự án NIIS
Thứ Tư, 28/10/2020 04:50
Điều chỉnh thành viên Ban Quản lý dự án NIIS

Ngày 25/2/2019, Bộ KH-ĐT đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Ban Quản lý dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” (NIIS). Theo đó, có 04 thành viên trong Ban Quản lý dự án, trong đó 01  Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài là ông Vũ Văn Chung - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Giám đốc Ban Quản lý dự án.

Tiếp đó, vào ngày 19/02/2020, Bộ KHĐT tiếp tục ban hành Quyết định số 235/QĐ-BKHĐT về việc điều chỉnh thành viên thuộc Ban Quản lý dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”.

Theo Quyết định số 235/QĐ-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh số lượng thành viên Ban QLDA là 03 thành viên, trong đó bà Lê Thị Hải Vân – Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài là Giám đốc Ban Quản lý dự án.

Quyết định số 235/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ, các thành viên của Ban Quản lý dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ thực hiện các công việc của Dự án.

Bên cạnh đó, các thành viên của Ban Quản lý cũng được giao nhiệm vụ  chuẩn bị và thảo luận các nội dung cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt đông của Dự án bảo đảm phù hợp với mục tiêu  đã đưa ra của Dự án.

Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc do Bộ KHĐT là cơ quan chủ quản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết địn số 1310/QĐ-TTg ngày 6-9-2017 và hai bên đã ký biên bản thảo luận (ROD) vào ngày 3-5-2018.

Dự án có ba hợp phần chính là: hợp phần tư vấn; hợp phần xây dựng hệ thống và Hợp phần quản lý dự án.

 Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, làm cơ sở cho việc xây dựng và thực thi chính sách về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài; triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin quốc gia khác, phát triển các công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Số lượt đọc: 1464
Thông báo