BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Tin hoạt động
Hội thảo lấy ý kiến góp ý về biểu mẫu báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Hai, 23/11/2020 03:53
Hội thảo lấy ý kiến góp ý về biểu mẫu báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Triển khai thực hiện Luật đầu tư năm 2020, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì xây dựng Thông thư sửa đổi Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trong đó có nội dung rà soát, sửa đổi hệ thống các biểu mẫu báo cáo đối với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và các cá nhân, tổ chức thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trên Hệ thống thông tin quốc qua về đầu tư.

          Trên cơ sở tổng hợp tất cả các vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư tại địa phương cũng như các doanh nghiệp thực hiện dự án ĐTNN tại Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, cập nhật và dự thảo hệ thống biểu mẫu báo cáo mới trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sẽ được ban hành trong thông tư sửa đổi Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

          Dự kiến Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với hệ thống biểu mẫu trên sẽ được tổ chức tại khu vực phía Bắc vào tháng 11 năm 2020, làm cơ sở để hoàn thiện và ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT trong Quý IV năm 2020.

Số lượt đọc: 1740
Thông báo