BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 03/07/2022
Tin hoạt động
Hội thảo khảo sát thực trạng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại khu vực phía Nam.
Thứ Năm, 19/11/2020 03:49
Hội thảo khảo sát thực trạng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại khu vực phía Nam.

Dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-BKHĐT ngày 15/01/2019 nhằm tăng cường và nâng cao năng lực của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và các hoạt động liên quan, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư và hỗ trợ cho các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Dự án, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo nhằm khảo sát thực trạng sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại khu vực phía Nam ngày 13/11/2020 tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Hội thảo, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài đã trình bày về thực trạng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, những thay đổi, chỉnh sửa hệ thống trong năm 2020. Đồng thời điểm qua những nội dung mới liên quan đến Hệ thống, cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư và trách nhiệm của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan được quy định trong Luật đầu tư 2020.

Thông qua hội thảo, các cán bộ, công chức đến từ các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ở địa phương đã thẳng thắn trao đổi, nêu ra những hạn chế, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai vận hành hệ thống.

Trên cơ sở tổng hợp tất cả các ý kiến góp ý, vướng mắc về hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài sẽ tổng hợp, làm cơ sở để chỉnh sửa và nâng cấp hệ thống trong thời gian tới.

Số lượt đọc: 1805
Thông báo