BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 03/07/2022
Tin hoạt động
Ban Chỉ đạo dự án NIIS họp trực tuyến hoàn thiện báo cáo tư vấn
Thứ Sáu, 13/11/2020 05:28
Ban Chỉ đạo dự án NIIS họp trực tuyến hoàn thiện báo cáo tư vấn

Sáng ngày 16/7/2020, tại Trung tâm Điều hành trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” (NIIS) và nhóm tư vấn Hàn Quốc đã diễn ra do Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo dự án chủ trì.

Cuộc họp xoay quanh tìm giải pháp cho những nội dung còn vướng mắc, thiếu thống nhất nhằm mục đích kết thúc hợp phần tư vấn. Ban Chỉ đạo dự án và nhóm tư vấn đã có những thảo luận, trao đổi thẳng thắn với tinh thần xây dựng nhằm thống nhất các nội dung còn chưa hoàn chỉnh trong Báo cáo tư vấn. Báo cáo tư vấn là bước rất quan trọng, đặt nền móng cho việc chỉnh sửa và nâng cấp Hệ thống thông tin Quốc gia về đầu tư, quyết định phương án triển khai chỉnh sửa và nâng cấp hệ thống mới.

Phát biểu trong cuộc họp, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo dự án báo cáo cho rằng báo cáo vẫn cần bổ sung thêm nhiều nội dung, đặc biệt là yêu cầu của đối tượng thụ hưởng trực tiếp cũng như cần phản ánh được đầy đủ, cụ thể, chi tiết hiện trạng của hệ thống và nhu cầu của người dùng. Từ đó phương án tối ưu cho việc nâng cấp và mở rộng hệ thống mới được xây dựng toàn diện.

Cuộc họp cũng đã nhận được nhiều phát biểu góp ý của đại diện từ cơ quan chuyên môn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm tin học – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các chuyên gia từ các công ty công nghệ.

Dự án NIIS sử dụng viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với KOICA triển khai thực hiện từ tháng 3/2019. Dự án nhằm tăng cường và nâng cao năng lực của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và các hoạt động liên quan nhằm phát huy hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư và hỗ trợ cho các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Dự án gồm 3 hợp phần chính: (1) Tư vấn; (2) Triển khai xây dựng hệ thống; và (3) Quản lý giám sát dự án.

Số lượt đọc: 1690
Thông báo