BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Tin hoạt động
Quy trình cấp tài khoản Doanh nghiệp FDI trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Tư, 02/12/2020 10:12
Quy trình cấp tài khoản Doanh nghiệp FDI trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Mỗi doanh nghiệp được cấp 01 tài khoản để thực hiện báo cáo trực tuyến trên hệ thống về tình hình thực hiện các dự án đầu tư. Doanh nghiệp đang thực hiện nhiều dự án sử dụng chung một tài khoản để báo cáo cho tất cả các dự án. Tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện còn vướng mắc và có một số dự án không được cập nhật, báo cáo theo quy định... Để khắc phục khó khăn, vướng mắc này, vừa qua Cục đầu tư nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉnh sửa cập nhật chức năng này trên Hệ thống theo hướng cấp tài khoản cho từng dự án, mỗi dự án được cấp 01 tài khoản riêng để quản lý, thực hiện.

Các doanh nghiệp hiện chỉ có 1 dự án đầu tư và đã được cấp 1 tài khoản trên Hệ thống, thì tiếp tục sử dụng tài khoản đó: Tên đăng nhập của tài khoản doanh nghiệp được chuyển thành tên đăng nhập của dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp có nhiều hơn 01 dự án đầu tư, tài khoản doanh nghiệp đã được cấp được chuyển thành tên đăng nhập của dự án đầu tiên. Tài khoản của các dự án còn lại, có tên truy cập và mật khẩu là mã số dự án hoặc số giấy chứng nhận đầu tư, hoặc số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đó.

Để việc báo cáo dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài được thuận lợi, chính xác, các doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

- Truy cập vào địa chỉ website  https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi. Đăng nhập vào từng tài khoản cho mỗi dự án của doanh nghiệp mình.

- Rà soát, cập nhật thông tin của dự án đầu tư; Quét (scan) Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản mới nhất) của dự án đầu tư, rồi đính kèm vào tài khoản của dự án trên Hệ thống.

- Thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất về dự án đầu tư vào tài khoản trên Hệ thống, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành./.

Số lượt đọc: 5308
Thông báo