BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Bảy, 19/06/2021
Vùng, Thông tin
Báo cáo tư vấn dự án ODA Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư thu hút được nhiều quan tâm góp ý của các chuyên gia, các Bộ ngành và địa phương.
Thứ Năm, 05/11/2020 02:30
Báo cáo tư vấn dự án ODA Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư thu hút được nhiều quan tâm góp ý của các chuyên gia, các Bộ ngành và địa phương.

Dự án Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” cho khu vực tư nhân tại Việt Nam  đã được phê duyệt tại quyết định số 43/QĐ-BKHĐT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”. Tổng ngân sách dự kiến: 6.200.000 USD, trong đó:

Mục tiêu chính của dự án: nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nhằm xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho nhà đầu tư. Triển khai nền tảng hệ thống thông tin tích hợp với các hệ thống thống thông tin quốc gia khác nhằm mục đích khai thác thông tin và xử lý, phân tích cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác điều hành, xây dựng chính sách của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong việc thực hiện thủ tục đầu tư và quản lý dự án sau cấp phép. Hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm kiếm, tra cứu thông tin và thực hiện báo cáo trực tuyến trên Hệ thống.

Quy trình triển khai dự án gồm 3 hợp phần: hợp phần tư vấn, hợp phần xây dựng Hệ thống và hợp phần quản lý, giám sát. Hiện tại dự án đang trong quá trình triển khai hợp phần tư vấn.

Giai đoạn tư vấn đã tập trung vào các nội dung:

- Tổ chức làm việc trực tiếp giữa nhóm chuyên gia tư vấn với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để khảo sát hiện trạng và nhu cầu nâng cấp Hệ thống.

- Tổ chức gửi phiếu khảo sát tới những người dùng hệ thống để đánh giá hiện trạng và khảo sát nhu cầu sửa đổi, nâng cấp, kết nối với các hệ thống khác tại cơ quan, đơn vị.

- Làm việc với các đơn vị liên quan trong Bộ: Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý đấu thầu, Vụ Quản lý các khu kinh tế và Trung tâm Tin học.

- Góp ý vào dự thảo để chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo tư vấn.

- Sau nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện với sự góp ý của Ban Quản lý dự án, Cục ĐTNN, Công ty FPT và các đơn vị liên quan báo cáo tư vấn đã có dự thảo đầu tiên.

Do dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo dự án đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với phía Hàn Quốc để nghe chuyên gia Tư vấn Hàn Quốc trình bày về báo cáo tư vấn. Ngoài Ban chỉ đạo dự án, đại diện nhà tài trợ KOICA, Cục ĐTNN cũng đã mời các chuyên gia tư vấn độc lập nghiên cứu và cho ý kiến về báo cáo tư vấn. Tại cuộc họp, các chuyên gia tư vấn độc lập đã đóng góp nhiều ý kiến để  triển khai dự án. Theo đó, Phía tư vấn phải tiếp tục các nội dung theo góp ý của các bên để chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo tư vấn.

Dự kiến dự án sẽ chuyển sang giai đoạn xây dựng hệ thống vào đầu năm 2021.

Số lượt đọc: 211
Thông báo