BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Bảy, 19/06/2021
Vùng, Thông tin
Nhiều đối tượng thụ hưởng từ Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN.
Thứ Bảy, 24/10/2020 10:48
Nhiều đối tượng thụ hưởng từ Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN.

Dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” đã và và đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nỗ lực triển, không chỉ được đánh giá góp phần quan trọng để xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, minh bạch; mà bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước và nhiều cơ quan tổ chức có liên quan cũng sẽ được hưởng lợi ích nhất đinh từ Dự án.

Dự án được quan tâm từ Hàn Quốc  

Sau một thời gian được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cơ quan được giao đầu mối triển khai Dự án chuẩn bị tích cực, Dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức khởi động vào tháng 3/2019.

Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc triển khai dự án góp phần quan trọng để xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hoá các thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1310/QĐ-TTg ngày 6/9/2017 và hai bên đã ký Biên bản thảo luận (ROD) vào ngày 3/5/2018. Dự án có 3 hợp phần chính: hợp phần tư vấn, hợp phần xây dựng hệ thống và hợp phần quản lý dự án.

Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, làm cơ sở cho việc xây dựng và thực thi chính sách về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài; triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thống thông tin Quốc gia khác; phát triển các công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Trong chiến lược hợp tác quốc gia của Hàn Quốc với Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, có 4 lĩnh vực Hàn Quốc ưu tiên hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, thì dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” thuộc lĩnh vực “Quản trị hành chính công” thuộc lĩnh vực ưu tiên thứ hai của Hàn Quốc.
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, việc triển khai thực hiện thành công dự án này sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường năng lực công tác quản lý nhà nước về đầu tư, cũng như hỗ trợ quá trình đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Lợi ích lan tỏa

Theo tính toán của nhiều chuyên gia kinh tế, cũng như khảo sát của Cục Đầu tư nước ngoài và một số cơ quan tư vấn, đối tượng thụ hưởng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án bao gồm, các đầu mối quản lý đầu tư cấp Trung ương và địa phương, bao gồm: Cục Đầu tư nước ngoài, các đầu mối cấp phép tại các Bộ khác, và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý KCN và một số cơ quan có chức năng về quản lý đầu tư tại địa phương. Nhóm đối tượng này sẽ được tham gia các khóa tập huấn quy trình nghiệp vụ nâng cao kỹ năng vận hành hệ thống, được tác nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, với các quy trình rõ ràng.

Bên cạnh đó, khi dự án hoàn thành thì cũng có tác động hết sức tích cực và quan trọng đến nhóm đối tượng thụ hưởng gián tiếp: Đầu tiên, Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Nhóm này được hưởng lợi từ việc tra cứu, tìm kiếm thông tin về môi trường đầu tư, chính sách đầu tư cũng như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI trong phạm vi cả nước làm cơ sở để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả. Thêm vào đó, việc cấp GCNĐT và điều chỉnh GCNĐT cho các nhà đầu tư được thực hiện online trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sẽ được minh bạch, đơn giản hoá và rút gọn thời gian.Việc được tiếp cận tới thông tinkinh doanh giảm thiểu rủi ro về mặt pháp lý cho tất cả đối tượng tham gia vào hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Đồng thời, các các cơ quan quản lý các cấp có thể thu thập, chiết xuất các số liệu báo cáo từ hệ thống thông tin này để đánh giá kết quả, hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài, rà soát những khó khăn vướng mắc.Các cơ quan quản lý nhà nước có được các thông tin toàn diện về doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra khuyến nghị các chính sách khuyến khích và giải ngân các dự án FDI trong các lĩnh vực và thực thi quy định của Chính phủ.

Bên canh đó, các chuyên gia còn khẳng định dự án có tác động trực tiếp phát triển về kinh tế và xã hội. Cụ thể, dự án nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư góp phần minh bạch hóa môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng của các dịch vụ hành chính công, hoàn thiện năng lực của đội ngũ cán bộ hành chính nhà nước tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động đã góp phần tạo nên những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội

Hiện tại, hệ thống đã cho phép cơ quản quản lý cấp địa phương thực hiện nghiệp vụ cấp GCNĐKĐT trên hệ thống. Tuy nhiên, việc một số Bộ, ngành thực hiện cấp GCNĐKĐT theo pháp luật chuyên ngành, chưa được thực hiện qua hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Do đó, việc nâng cấp hệ thống giúp cho tất cả cơ quan quản lý cấp Trung ương và địa phương thực hiện các nghiệp vụ cấp GCNĐKĐT qua hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư cũng là một trong những kết quả đầu ra quan trọng của dự án. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là nguồn thông tin gốc phục vụ mục đích quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước có những thông tin chính xác và đầy đủ về doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Trình độ của đội ngũ nhân lực, phải kể đến trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ làm công tác đăng ký đầu tư; trình độ kỹ thuât của đội ngũ cán bộ trong việc vận hành, phát triển và bảo trì Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư, khai thác, sử dụng và tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu về đầu tư  cũng được nâng cao đáng kể đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, chuyên môn ngày càng cao của quy trình đăng ký đầu tư....

Thêm nữa, việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký đầu tư không chỉ góp phần tạo nên một môi trường pháp lý phù hợp, minh bạch, chặt chẽ mà còn cải thiện đáng kể chất lượng của môi trường kinh doanh. Thời gian và chi phí hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp được giảm thiểu đáng kể thông qua cấp phép online. Thêm vào đó, nhà đầu tư là các cá nhân và doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc tra cứu thông tin về pháp lý, môi trường đầu tư , thông tin ngành nghề, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam để phân tích, đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.

Số lượt đọc: 195
Thông báo