BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Bảy, 19/06/2021
Vùng, Thông tin
Tình hình triển khai Dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”
Thứ Hai, 02/11/2020 10:55
Tình hình triển khai Dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn để theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Ban đầu, Hệ thống thông tin về đầu tư được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng trong giai đoạn từ 2008-2011 theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008. Hệ thống được chính thức đưa vào vận hành từ ngày 1/7/2015 theo quy định của Luật đầu tư 2014. Tuy nhiên, do kinh phí và nguồn lực hạn chế nên Hệ thống mới đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản, còn nhiều hạn chế, bất cập đòi hỏi phải được nâng cấp, chỉnh sửa để đáp ứng được yêu cầu xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo Luật Đầu tư 2014.

Chiến lược hợp tác quốc gia của Hàn Quốc với Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 chỉ ra 4 lĩnh vực Hàn Quốc ưu tiên hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, bao gồm giao thông vận tải, quản trị hành chính công, sức khoẻ và giáo dục đào tạo. 

Vào sáng ngày 28/3/2019, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tổ chức Lễ khởi động dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”. Dự án nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, làm cơ sở cho việc xây dựng và thực thi chính sách về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài; triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thống thông tin Quốc gia khác; phát triển các công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Dự án bao gồm 3 giai đoạn: giai đoạn tư vấn nâng cấp và phát triển hệ thống, giai đoạn xây dựng hệ thống và giai đoạn vận hành hệ thống.

Với giai đoạn tư vấn nâng cấp và phát triển hệ thống, vào ngày 4 tháng 9 năm 2019, Cục Đầu tư Nước ngoài đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương, Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố có ý kiến về hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống Thông tin Quốc gia về Đầu tư. Việc này nhằm đánh giá về thực trạng sử dụng, các khó khăn và vướng mắc trong quản lý, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Đồng thời, đây cũng chính là nguồn thông tin và tư liệu quan trọng để càng thêm nâng cấp và phát triển hệ thống này thông qua sự phối hợp của các Sở và Ban Quản lý liên quan trong việc đưa ra kiến nghị nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong quản lý các dự án đầu tư nước ngoài, trong quản lý các chương trình và hoạt động xúc tiến đầu tư, trong nộp hồ sơ cấp GCNĐKĐT, GCNĐKĐTĐC và việc báo cáo định kì đối với các doanh nghiệp FDI.

Hiện tại, Dự án đang bước vào giai đoạn xây dựng hệ thống với các nhiệm vụ như Phân tích, đánh giá các ưu nhược điểm của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư hiện tại, bao gồm: phân tích, rà soát quy trình hoạt động hệ thống, tình trạng dữ liệu hệ thống, cơ sở hạ tầng phần cứng hệ thống hiện tại và liên kết của hệ thống với các hệ thống khác. Ngoài ra, Dự án cũng phối hợp các chuyên gia Hàn Quốc để đưa ra giải pháp cho hệ thống tương lai theo khung chính phủ điện tử Việt Nam đảm bảo các giải pháp cho hệ thống tương lai tuân thủ theo chuẩn khung chính phủ điện tử Việt Nam để có thể chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu với các hệ thống khác, đồng thời đảm bảo được an ninh, an toàn thông tin của hệ thống. Dự án liên tục cập nhật pháp luật, chính sách về đầu tư để đưa ra quy trình nghiệp vụ cho hệ thống đầu tư tương lai. Dự án chú trọng vào thiết lập các mô hình hệ thống tương lai (mô hình ứng dụng, mô hình người dùng, mô hình cơ sở dữ liệu…), bao gồm: Thiết lập kiến trúc kỹ thuật xem xét đến tích hợp hệ thống, tính ổn định, an ninh, khả năng duy trì và tính bền vững và xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp./.

Số lượt đọc: 222
Thông báo