BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Bảy, 19/06/2021
Vùng, Thông tin
Mục tiêu của dự án nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
Thứ Hai, 02/11/2020 02:15
Mục tiêu của dự án nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Mục tiêu tổng quát: tăng cường và nâng cao năng lực của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và các hoạt động liên quan nhằm phát huy hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho nhà đầu tư; triển khai cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tuyến.

- Xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, từ đó đưa ra các báo cáo, đánh giá chất lượng về tình hình và xu hướng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đầu tư Việt Nam ra nước ngoài, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách về ĐTNN tại Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài.

- Triển khai nền tảng hệ thống thông tin tích hợp với các hệ thống thống thông tin Quốc gia khác nhằm mục đích trao đổi và khai thác thông tin và phân tích báo cáo của MPI và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân khác.

- Phát triển các công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

- Xây dựng được hệ thống đáp ứng được yêu cầu đảm bảo được an toàn thông tin đối với dữ liệu thông tin quốc gia về đầu tư, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu phục vụ công tác xử lý nghiệp vụ cũng như khai thác, thống kê báo cáo. Việc đảm bảo an toàn thông tin là điều cần thiết trong thời điểm hiện nay khi mà các xu hướng tấn công mạng ngày càng gia tăng theo nhiều các phương thức như tấn công mạng nhằm vào dữ liệu của người dùng gia tăng với các tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền, tấn công trộm cắp thông tin cá nhân, thay đổi tính toàn vẹn của dữ liệu. Việc xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thông tin bao gồm việc xây dựng về nguồn nhân lực, về yêu tố chính sách song song với yếu tố công nghệ như phát triển hệ thống từ các giải pháp công nghệ mang tính nền tảng, truyền thống rồi từ đó triển khai xây dựng các giải pháp nâng cao.

Số lượt đọc: 237
Thông báo