BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 27/05/2022
Tình hình đầu tư các nước
Các nước ASEAN đã đầu tư 1,14 tỷ USD vào Việt Nam trong Quý I năm 2017
Thứ Ba, 28/03/2017 03:05
Các nước ASEAN đã đầu tư 1,14 tỷ USD vào Việt Nam trong Quý I năm 2017

Tính chung trong Quý I năm 2017, vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của của các nước ASEAN vào Việt Nam là 1,142 tỷ USD, chiếm 14,81% tổng vốn đầu tư của tất cả các đối tác có đầu tư tại Việt Nam trong Quý I.

Theo thống kê từ Hệ thống thông tin Quốc gia về Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/3/2017, các nước ASEAN hiện có 3.219 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 61,65 tỷ USD. Các dự án của các nước khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo, chiếm khoảng 50% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các nước dẫn đầu về vốn đầu tư từ khu vực ASEAN vào Việt Nam là Singapore, Thái Lan và Brunei
Riêng trong Quý I năm 2017, đã có 50 dự án cấp mới từ các nước khu vực ASEAN vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 605,1 triệu USD; có 30 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 367,3 triệu USD. Cũng trong Quý I năm 2017, đã có 116 lượt góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư tới từ các nước ASEAN với tổng giá trị vốn góp là 169,66 triệu USD.

Tính chung trong Quý I năm 2017, vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của của các nước ASEAN vào Việt Nam là 1,142 tỷ USD, chiếm 14,81% tổng vốn đầu tư của tất cả các đối tác có đầu tư tại Việt Nam trong Quý I.

Số lượt đọc: 1970
Thông báo