BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 05/12/2021
Tình hình đầu tư
Tình hình Đầu tư nước ngoài 3 tháng đầu năm 2020
Thứ Hai, 06/04/2020 03:25

Tính đến 20/03/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,85 tỷ USD, bằng 93,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến 20/03/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,85 tỷ USD, bằng 93,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính lũy kế đến ngày 20/03/2020, cả nước có 31.665 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng 370 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 215,63 tỷ USD, bằng 58,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Thông tin chi tiết như sau:

I. VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tình hình thu hút ĐTNN 3 tháng đầu năm 2020

1.1. Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/03/2020, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 3,85 tỷ USD, bằng 93,4% so với cùng kỳ năm 2019.  

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 40,4 tỷ USD, bằng 97,1% so với cùng kỳ, chiếm 70,8% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt gần 39,9 tỷ USD, bằng 97,1% so với cùng kỳ năm 2019, tăng nhẹ (0,2%) so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 67,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 3 tháng đầu năm 2020. Do tác động của dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN giảm so với cùng kỳ sau nhiều năm tăng liên tục.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 33,18 tỷ USD, bằng 99,2% so cùng kỳ và chiếm 59% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu giảm so với cùng kỳ, song khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 7,2 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 6,7 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 4,4 tỷ USD.

1.2. Tình hình đăng ký đầu tư:

Tính đến 20/3/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù giảm so với cùng kỳ 2019 nhưng về giá trị, vốn đăng ký 3 tháng năm 2020 vẫn tăng so với cùng kỳ các năm 2016-2018 (tăng 47% so với năm 2018, 11% so với năm 2017 và 97% so với năm 2016)

Trong đó:

Vốn đăng ký mới: Có 758 dự án mới được cấp GCNĐKĐT. Tổng vốn đăng ký đạt 5,5 tỷ USD, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đăng ký mới tăng do có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD.

Vốn điều chỉnh: 236 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 1,07 tỷ USD, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2019.

Góp vốn, mua cổ phần: Có 2.523 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp gần 2 tỷ USD, tăng 52,6% về số lượt góp vốn, mua cổ phần và bằng 34,4% giá trị vốn góp so với cùng kỳ năm 2019. Quy mô góp vốn nhỏ, bình quân chỉ có 0,78 triệu USD/ lượt góp vốn (nhỏ hơn nhiều so với quy mô bình quân trong 3 tháng đầu năm 2019 là 3,4 triệu USD/lượt góp vốn do có trường hợp góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào công ty TNHH Vietnam Beverage với giá trị vốn góp 3,85 tỷ USD). Cơ cấu giá trị góp vốn, mua cổ phần trong tổng vốn đầu tư đăng ký cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 (từ 52,6% trong 3 tháng năm 2019 xuống 22,9% trong 3 tháng năm 2020)

(Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục I kèm theo báo cáo).

  Theo lĩnh vực đầu tư:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực sản xuất phân phối điện dẫn đầu với tổng số vốn đạt hơn 4 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 2,72 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tuy nhiên nếu xét theo số lượng dự án thì lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn chiếm đa số (chiếm 29,7%). Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ, hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký 682 triệu USD và 264 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

Theo đối tác đầu tư:

Đã 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,54 tỷ USD, chiếm 53,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 846,7 triệu USD, chiếm 9,9% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 815,6 triệu USD (trong đó có dự án cấp mới 300 triệu USD và 1 dự án điều chỉnh vốn 138 triệu USD; 2 trường hợp này đã chiếm 55,2% tổng vốn đầu tư của Trung Quốc trong Quý I), chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan,...

Nếu xét theo số lượng dự án thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất (210 dự án); Trung Quốc đứng vị trí thứ hai (113 dự án); Nhật Bản đứng thứ ba (93 dự án); Singapore đứng thứ tư (64 dự án);…

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bạc Liêu dẫn đầu với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 46,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư (trong đó đầu tư theo phương thức góp vốn, mua cổ phần chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 78,8% tổng vốn đầu tư đăng ký của Thành phố và chiếm 53,2% tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần và chiếm 42,3% tổng giá trị vốn góp của cả nước). Tây Ninh đứng thứ 3 với 506,8 triệu USD, chiếm 6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượtHà Nội, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu...

Nếu xét theo số lượng dự án thì TP Hồ Chí Minh dẫn đầu (290 dự án); Hà Nội đứng thứ hai (169 dự án); Bắc Ninh đứng thứ ba (53 dự án),….

Một số dự án lớn trong 3 tháng đầu năm 2020:

- Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu (Singapore), tổng vốn đầu tư đăng ký 4 tỷ USD với mục tiêu sản xuất điện từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG.

- Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Radian Jinyu (Việt Nam), tổng vốn đầu tư 300 triệu USD với mục tiêu sản xuất lốp xe toàn thép TBR do nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư tại Tây Ninh.

- Dự án chế tạo lốp xe Radian (Trung Quốc) tại Tây Ninh điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 138 triệu USD.

- Dự án nhà máy Sews – components Việt Nam (Nhật Bản) với mục tiêu sản xuất các linh kiện điện và điện tử cho ô tô và mô tô; sản xuất các sản phẩm từ Plastic tại Hưng Yên điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 75,2 triệu USD.

          - Dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học (Đài Loan) tại Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 68 triệu USD.

(Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục II kèm theo báo cáo).

2. Tình hình thu hút ĐTNN trong tháng 3 năm 2020

Riêng trong tháng 3 năm 2020, cả nước đã thu hút được 2,08 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN, chiếm 24,36% tổng vốn đầu tư trong 3 tháng, tăng 1,8 lần so với tháng 2 và bằng 39% so với tháng 1/2020.

Trong đó:

- Có 258 dự án được cấp mới GCNĐKĐT, tổng vốn đăng ký đạt 528 triệu USD, chiếm 25,3% tổng vốn đầu tư trong tháng.

- Có 85 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 427 triệu USD, chiếm 20,5% tổng vốn đầu tư trong tháng.

- Trong tháng 3, các nhà ĐTNN đầu tư chủ yếu theo phương thức góp vốn, mua cổ phần hơn là đầu tư vào các dự án mới hay đầu tư mở rộng dự án hiện có, với 940 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị vốn góp 1,13 tỷ USD, chiếm 54,2% tổng vốn đầu tư trong tháng 3 và chiếm 57,7% tổng giá trị vốn góp của nhà ĐTNN trong 3 tháng đầu năm.          

3. Nhận xét về tình hình ĐTNN trong 3 tháng đầu năm 2020

- Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày càng diễn biến hết sức phức tạp đã làm ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của các nhà đầu tư cũng như các quyết định đầu tư mới và mở rộng quy mô dự án ĐTNN hiện có, làm cho thu hút ĐTNN trong 3 tháng đầu năm 2020 giảm cả về số lượng và tổng vốn đầu tư đăng ký. Vốn đầu tư đăng ký giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2019; Nếu không tính các dự án lớn trên tỷ USD (Dự án đầu tư mới 4 tỷ USD tại Bạc Liêu năm 2020 và trường hợp góp vốn, mua cổ phần của Beerco vào Beverage năm 2019) thì tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN trong 3 tháng đầu năm 2020 bằng 64,6% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượt dự án đăng ký mới và điều chỉnh mở rộng quy mô dự án đều giảm (giảm 3,4% và 15,4% so với cùng kỳ).

- Vốn ĐTNN thu hút được trong 3 tháng đầu năm 2020 biến động tăng giảm giữa các tháng. Tập trung nhiều nhất ở tháng 1 do có dự án lớn 4 tỷ USD đã được đàm phán trong khoảng thời gian dài trước đó. Sang tháng 2, do ảnh hưởng của thời gian nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý, kết hợp với tác động của dịch Covid-19 làm cho vốn đầu tư đăng ký thu hút được giảm mạnh so với tháng 1 và thấp nhất trong 3 tháng đầu năm.

- Các hoạt động xúc tiến đầu tư có sự thay đổi lớn trong 3 tháng đầu năm 2020, theo đó ghi nhận sự sụt giảm mạnh về số lượng các đoàn sang làm việc tìm hiểu cơ hội đầu tư, đặc biệt là từ các đối tác chủ yếu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, ASEAN, Mỹ, EU. Các hoạt động hội thảo, hội nghị, diễn đàn về đầu tư phần lớn đã thông báo hoãn, hủy.

- Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN trong 3 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019 sau nhiều năm tăng liên tục. Tuy nhiên mức độ giảm chưa nhiều (giảm 2,9% so với năm 2019) và tăng nhẹ (0,2%) so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu giảm song khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 7,2 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 6,7 tỷ USD không kể dầu thô.

          4. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới 20/3/2020

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 216,7 tỷ USD, chiếm 58,6% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 58,6 tỷ USD (chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với 27,7 tỷ USD (chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Hiện đã có 136 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 68,6 tỷ USD (chiếm 18,5% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 59,7 tỷ USD (chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với 47,5 tỷ USD (chiếm 12,8% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với 34,64 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với 34,61 tỷ USD (chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư).

(Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục III kèm theo báo cáo)

II. VỀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 49,3 triệu USD, bằng 41,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 27 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 22,9 triệu USD (bằng 28,5% so với cùng kỳ 2019) và 06 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổn vốn tăng thêm 26,3 triệu USD (bằng 66,4% so với cùng kỳ năm 2019).

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 10 lĩnh vực. Trong đó dịch vụ lưu trú và ăn uống dẫn đầu, với 2 dự án, tổng vốn đăng ký 14,7 triệu USD, chiếm 29,9%. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học xếp thứ 2, với tổng vốn đầu tư 12 triệu USD, chiếm 24,3%; tiếp theo là các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn bán lẻ,…

Có 13 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2020. Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 7 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm đạt 20,1 triệu USD, chiếm 40,8% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng thứ hai, với 12,8 triệu USD, chiếm gần 26%. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Hồng Kông,….

(Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo báo cáo).

Phụ lục: FDI 3T.2020
Số lượt đọc: 507
Thông báo