BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 05/12/2021
Tình hình đầu tư
Tình hình Đầu tư nước ngoài tháng 1 năm 2020
Thứ Ba, 21/01/2020 05:03
Tình hình Đầu tư nước ngoài tháng 1 năm 2020

Tính đến 20/01/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 5,33 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến 20/01/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 5,33 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính lũy kế đến ngày 20/01/2020, cả nước có 31.189 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 368,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 213,38 tỷ USD, bằng 58% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Thông tin chi tiết như sau:

I. VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tình hình thu hút ĐTNN tháng 1 năm 2020:

1.1. Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/01/2020, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,6 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.  

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 12,69 tỷ USD, bằng 84,3% so với cùng kỳ và chiếm 66,8% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 12,89 tỷ USD, bằng 84,3% so với cùng kỳ và chiếm 65,8% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt gần 10,4 tỷ USD, bằng 84,3% so cùng kỳ và chiếm 52,6% kim ngạch nhập khẩu. Trong tháng 01 năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực ĐTNN giảm so với cùng kỳ, song tính chung, khu vực này vẫn xuất siêu 2,29 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 2,1 tỷ USD không kể dầu thô.

1.2. Tình hình đăng ký đầu tư:

Tính đến 20/01/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 5,33 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần (179,5%) so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó:

Vốn đăng ký mới: đến ngày 20/01/2020, cả nước có 258 dự án mới được cấp GCNĐKĐT, tăng 14,2% về số dự án được cấp mới. Tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 4,46 tỷ USD, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đăng ký mới tăng mạnh do trong tháng 1 năm 2020 có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD. Vì vậy mô vốn đăng ký bình quân của dự án mới tăng từ 3,6 triệu USD trong tháng 1 năm 2019 lên 17,3 triệu USD trong tháng 1 năm 2020.

Vốn điều chỉnh: trong tháng 1 năm 2020, 77 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 334 tỷ USD, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Góp vốn, mua cổ phần: cũng trong tháng 1 năm 2020, cả nước 884 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 534,8 triệu USD, bằng 70,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong tháng 1 năm 2020, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực sản xuất phân phối điện dẫn đầu với tổng số vốn đạt 4,04 tỷ USD, chiếm 75,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 856,3 triệu USD, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đây vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng dự án cấp mới, điều chỉnh cũng như góp vốn mua cổ phần. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký gần 119 triệu USD và 118,2 triệu USD.

 Theo đối tác đầu tư:

Trong tháng 01 năm 2020, đã có 59 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,16 tỷ USD, chiếm 78,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 264,5 triệu USD, chiếm 5% tổng vốn đầu tư. Hồng Kông đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 212 triệu USD, chiếm 4% tổng vốn đầu tư, trong đó tập trung nhiều vào hình thức đầu tư mới (chiếm gần 70% tổng vốn đầu tư của Hồng Kong trong tháng 1 năm 2020). Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản..

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 40 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bạc Liêu dẫn đầu với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 75,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký đạt 310,8 triệu USD, chiếm 5,8% tổng vốn đầu tư. Đầu tư của TP Hồ Chí Minh theo phương thức góp vốn, mua cổ phần chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 71,2% tổng vốn đầu tư đăng ký của Thành phố và chiếm 54,8% tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của cả nước.

Tiếp theo lần lượt là Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội,...

 Một số dự án lớn trong tháng 01 năm 2020:

- Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu (Singapore), tổng vốn đầu tư đăng ký 4 tỷ USD với mục tiêu sản xuất điện từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG.

- Dự án nhà máy Sews – components Việt Nam (Nhật Bản) với mục tiêu sản xuất các linh kiện điện và điện tử cho ô tô và mô tô; sản xuất các sản phẩm từ Plastic tại Hưng Yên điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 75,2 triệu USD.

- Dự án Nhà máy Ce Link Việt Nam 2 (Hồng Kông), tổng vốn đầu tư 49,8 triệu USD với mục tiêu sản xuất, gia công linh kiện điện tử, sản phẩm điện tử tại Bắc Giang.

- Dự án Nhà máy tôn phương nam Nhơn Trạch (Malaysia) tại Đồng Nai điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 34,6 triệu USD.

2. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 01/2020:

Tính lũy kế đến ngày 20/01/2020, cả nước có 31.189 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 368,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 213,38 tỷ USD, bằng 58% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 215,3 tỷ USD, chiếm 58,5% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 58,5 tỷ USD (chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với 27,7 tỷ USD (chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Đã có 135 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 68,2 tỷ USD (chiếm 18,5% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 59,5 tỷ USD (chiếm 16,2% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với 47,4 tỷ USD (chiếm 12,9% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với 34,4 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với 34,3 tỷ USD (chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư).

II. VỀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Trong tháng 1 năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 3,97 triệu USD. Trong đó có 7 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 3,83 triệu USD và 01 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm gần 0,14 triệu USD.

Các lĩnh vực có dự án đầu tư ra nước ngoài bao gồm bán buôn, bán lẻ (71,8%); dịch vụ khác (17,3%); xây dựng (3,8%); Công nghiệp chế biến chế tạo (3,7%) và thông tin truyền thông (3,4%).

Các nước nhận đầu tư của Việt Nam trong tháng 1/2020 là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Campuchia và Hàn Quốc.

Bảng số liệu: FDI T1.2020
Số lượt đọc: 789
Thông báo