BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 05/12/2021
Tình hình đầu tư
Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”
Thứ Năm, 12/12/2019 06:20
Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong những năm qua, khu vực đầu tư nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng và có những đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam thu hút được 25.524 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 320 tỷ USD, vốn thực hiện lũy kế của các dựán đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt trên 177 tỷ USD. Chính vì vậy, việc phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là rất cần thiết.

Ban đầu, Hệ thống thông tin về đầu tư được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng trong giai đoạn từ 2008-2011 theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008. Hệ thống được chính thức đưa vào vận hành từngày 1/7/2015 theo quy định của Luật đầu tư 2014. Tuy nhiên, do kinh phí và nguồn lực hạn chế nên Hệ thống mới đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản, còn nhiều hạn chế, bất cập đòi hỏi phải được nâng cấp, chỉnh sửa để đáp ứng được yêu cầu xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo Luật Đầu tư 2014.

Chiến lược hợp tác quốc gia của Hàn Quốc với Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 chỉ ra 4 lĩnh vực Hàn Quốc ưu tiên hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, bao gồm giao thông vận tải, quản trị hành chính công, sức khoẻ và giáo dục đào tạo.  Sáng 28/3, tại Hà Nội, Bộ Kế  hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Lễ khởi động dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”. Dự án thuộc lĩnh vực  “Quản trị hành chính công” – lĩnh vực ưu tiên thứ hai của Hàn Quốc.

Chiều ngày 03 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra lễ ký Biên bản thoả thuận giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tổ chức KOICA về Dự án “Nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”. Chủ trì lễ ký, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Thứ trưởng Vũ Đại Thắng; phía KOICA là Giám đốc KOICA Việt Nam, ông Kim Jinoh. Tổng vốn của Dự án là 6,2 triệu USD, trong đó, KOICA tài trợ cho Việt Nam khoản vốn viện trợ không hoàn lại 5,5 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 700 nghìn USD.  Dự án được thực hiện trong 4 năm, chia thành 3 giai đoạn: (1) tư vấn nâng cấp và phát triển hệ thống (khảo sát hiện trạng và nhu cầu); (2) xây dựng hệ thống; và (3) vận hành hệ thống.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Qua đó hình thành nên cơ chế phân tích, đánh giá về chất lượng thu hút sử dụng cũng như xu hướng vận động của đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Từ đó, làm cơ sở để hoạch định chính sách để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và nâng cao chất lượng đầu tư Việt Nam ra nước ngoài. Bên cạnh đó, hệ thống cũng tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin quốc gia hiện có như hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh, đấu thầu, đầu tư công... Đồng thời tạo sự kết nối giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các cơ quan quản lý nhà nước khác trong các lĩnh vực về thuế, hải quan, đất đai... để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Ngoài ra, với việc phát triển công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài sẽ có thêm một kênh hỗ trợ để tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh, nhằm nâng cao tính liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp trong nước và cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Vào ngày 4 tháng 9 năm 2019, Cục Đầu tư Nước ngoài đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương, Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố có ý kiến về hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống Thông tin Quốc gia về Đầu tư. Việc này nhằm đánh giá về thực trạng sử dụng, các khó khăn và vướng mắc trong quản lý, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Đây cũng chính là nguồn thông tin và tư liệu quan trọng để càng thêm nâng cấp và phát triển hệ thống quan trọng này./.


 


Số lượt đọc: 1247
Thông báo