BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 23/05/2024
Tình hình đầu tư
Tình hình thu hút ĐTNN 7 tháng đầu năm 2019
Thứ Sáu, 16/08/2019 09:38
Tình hình thu hút ĐTNN 7 tháng đầu năm 2019

Tính đến 20/7/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 20,22 tỷ USD, bằng 88,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 20,22 tỷ USD, bằng 88,1% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 10,55 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính lũy kế đến ngày 20/07/2019, cả nước có 29.247 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 352,3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 202,15 tỷ USD, bằng 57,4% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Thông tin chi tiết như sau:

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

1. Tình hình thu hút ĐTNN 7 tháng đầu năm 2019:

1.1. Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Trong 7 tháng đầu năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10,55 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 101,14 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 69,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 99,85 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 68,8% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 82,51 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 57,6% kim ngạch nhập khẩu.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 18,63 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 17,34 tỷ USD không kể dầu thô. Mặc dù khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,84 tỷ USD, nhưng xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Vì vậy cả nước xuất siêu 1,79 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019.

1.2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Tính đến 20/7/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 20,22 tỷ USD, bằng 88,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó:

Cấp mới: cả nước có 2.064 dự án mới được cấp GCNĐKĐT, tăng 24,6% số dự án so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký cấp mới 8,27 tỷ USD, bằng 62,6% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư đăng ký cấp mới giảm so với cùng kỳ do trong 7 tháng năm 2018 có nhiều dự án lớn được cấp GCNĐK đầu tư mới (dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội – Nhật Bản đầu tư với tổng vốn đăng ký 4,14 tỷ USD; dự án nhà máy sản xuất Poplypropylene và kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng – Hàn Quốc đầu tư với tổng vốn đăng ký 1,2 tỷ USD tại Bà Rịa – Vũng Tàu...)

Điều chỉnh vốn: có 791 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký tăng thêm 3,43 tỷ USD, bằng 69,2% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư điều chỉnh giảm so với cùng kỳ do trong 7 tháng 2018 có dự án Công ty TNHH Laguna – Singapore điều chỉnh tăng vốn thêm 1,12 tỷ USD.

Góp vốn, mua cổ phần: có 4.387 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN, với tổng giá trị vốn góp 8,52 tỷ USD, tăng 77,8% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 7 tháng đầu năm 2019, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 14,46 tỷ USD, chiếm 71,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,47 tỷ USD, chiếm 7,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,1 tỷ USD, chiếm 5,4% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Theo đối tác đầu tư:

Trong 7 tháng đầu năm 2019, đã có 99 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,44 tỷ USD (trong đó, có 3,85 tỷ USD mua cổ phần vào công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội), chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,13 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,48 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư; Singapore, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm với tổng vốn đăng ký là 2,3 tỷ USD và 2,25 tỷ USD.

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 7 tháng đầu năm 2019, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 55 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất, với tổng số vốn đăng ký 4,86 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký 3,55 tỷ USD, chiếm 17,5% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ 3, với tổng số vốn đăng ký 1,73 tỷ USD chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư...

Một số dự án lớn trong 7 tháng đầu năm 2019:

- Dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào công ty TNHH Vietnam Beverage, giá trị vốn góp là 3,85 tỷ USD với mục tiêu chính là sản xuất bia và mạch nha ủ men bia tại Hà Nội.

- Dự án chế tạo lốp xe Radian toàn thép ACTR (Trung Quốc), tổng vốn đầu tư đăng ký 280 triệu USD đầu tư tại Tây Ninh với mục tiêu sản xuất lốp xe toàn thép TBR.

- Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện, tổng vốn đầu tư đăng ký 260 triệu USD do Goertek (Hongkong) co., Limited đầu tư tại Bắc Ninh.

- Dự án nhà máy điện mặt trời Hòa Hội tại Phú Yên, tổng vốn đầu tư đăng ký 216,7 triệu USD, do nhà đầu tư Thái Lan đầu tư tại Phú Yên với mục tiêu sản xuất điện mặt trời.

- Dự án Công ty TNHH lốp Advance Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký 214,4 triệu USD do Guizhou Advance Type Investment co.,ltd (Trung Quốc) đầu tư với mục tiêu sản xuất, tiêu thụ lốp, cao su và các sản phẩm liên quan tại Tiền Giang.

- Dự án Vinhtex, tổng vốn đầu tư đăng ký 200 triệu USD do Royal Pagoda Private Limited (Singapore) đầu tư với mục tiêu sản xuất vải và nhuộm vải dệt kim tại Nghệ An.

- Dự án Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam (Hồng Kông)với mục tiêu thiết kế, lắp ráp và sản xuất linh kiện điện tử tại Hà Nội điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 200 triệu USD

2. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 7/2019:

Tính lũy kế đến ngày 20/07/2019, cả nước có 29.247 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 352,3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 202,15 tỷ USD, bằng 57,4% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 205,9 tỷ USD, chiếm 58,5% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 58,05 tỷ USD (chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với 23,45 tỷ USD (chiếm 6,6% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Đã có 132 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 64,59 tỷ USD (chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 58,1 tỷ USD (chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 45,82 tỷ USD (chiếm gần 13% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với 33,14 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với 32,7 tỷ USD (chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư).

II. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài:

Trong 7 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 277,36 triệu USD. Trong đó có 90 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 180,1 triệu USD. Có 21 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư, với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm là 97,29 triệu USD.

Theo lĩnh vực: lĩnh vực bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 94,3 triệu USD, chiếm gần 34% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ đứng thứ hai với 83,4 triệu USD và chiếm 30,1% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực ngân hàng thứ 3 với 37,1 triệu USD, chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Theo địa bàn: Trong 7 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã đầu tư sang 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tây Ban Nha là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, với 1 dự án quy mô vốn lớn 59,8 triệu USD,  chiếm 21,6% tổng vốn đầu tư. Hoa Kỳ xếp thứ 2 với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 45,7 triệu USD, chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Australia, Campuchia, Singapore, Malaysia,…

Bảng số liệu: FDI 7T.2019
Số lượt đọc: 1215
Thông báo