BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 05/12/2021
Tình hình đầu tư
Tình hình Đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2020
Thứ Ba, 25/02/2020 04:38
Tình hình Đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2020

Tính đến 20/02/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 6,47 tỷ USD, bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,45 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến 20/02/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 6,47 tỷ USD, bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,45 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính lũy kế đến ngày 20/02/2020, cả nước có 31.345 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 369,4 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 214,23 tỷ USD, bằng 58% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Thông tin chi tiết như sau:

I. VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tình hình thu hút ĐTNN 2 tháng đầu năm 2020:

1.1. Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/02/2020, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 2,45 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2019.  

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 25,51 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ và chiếm 69,1% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 25,06 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ và chiếm 67,9% kim ngạch xuất khẩu. Đây cũng là mức tăng thấp nhất của xuất khẩu khu vực đầu tư nước ngoài trong 5 năm trở lại đây.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 21,75 tỷ USD, tăng 2,2% so cùng kỳ và chiếm 58,6% kim ngạch nhập khẩu. Trong 2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực ĐTNN tăng nhẹ so với cùng kỳ, xuất siêu 3,76 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 3,31 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước vẫn nhập siêu 3,6 tỷ USD.

1.2. Tình hình đăng ký đầu tư:

Tính đến 20/02/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 6,47 tỷ USD, bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó:

Vốn đăng ký mới: đến ngày 20/02/2020, cả nước có 500 dự án mới được cấp GCNĐKĐT. Tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 5 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đăng ký mới tăng mạnh do trong 02 tháng đầu năm 2020 có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD.

Vốn điều chỉnh: trong 2 tháng đầu năm 2020, 151 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 638,1 triệu USD, bằng 74,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Góp vốn, mua cổ phần: cũng trong 2 tháng đầu năm 2020, cả nước 1.583 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 827,3 triệu USD, tăng 52,4% về số lượt góp vốn, mua cổ phần và bằng 16% giá trị vốn góp so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù số lượt góp vốn, mua cổ phần tăng nhiều, song quy mô góp vốn nhỏ, bình quân chỉ có 0,52 triệu USD/ lượt góp vốn (nhỏ hơn nhiều so với quy mô bình quân của 2 tháng năm 2019 là 5 triệu USD/lượt góp vốn. Trong 2 tháng đầu năm 2019 có trường hợp góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào công ty TNHH Vietnam Beverage với giá trị vốn góp 3,85 tỷ USD).

Nếu không tính các dự án lớn trên tỷ USD (Dự án đầu tư mới 4 tỷ USD tại Bạc Liêu năm 2020 và trường hợp góp vốn, mua cổ phần của Beerco vào Beverage năm 2019) thì tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN trong 2 tháng đầu năm 2020 chỉ bằng 53,4% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượt dự án đăng ký mới cũng như điều chỉnh mở rộng quy mô dự án đều giảm (97,3% và 85,8% so với cùng kỳ). Ngoài yếu tố ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết thì dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19 gây ra đang diễn biến phức tạp cũng là một nguyên nhân gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các nhà đầu tư cũng như các quyết định đầu tư mới và mở rộng quy mô dự án hiện có của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 2 tháng đầu năm 2020, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực sản xuất phân phối điện dẫn đầu với tổng số vốn đạt 3,89 tỷ USD, chiếm 60,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 1,76 tỷ USD, chiếm 27,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đây cũng là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng dự án cấp mới và điều chỉnh vốn. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký gần 195 triệu USD và 180 triệu USD.

 Theo đối tác đầu tư:

Trong 02 tháng đầu năm 2020, đã có 73 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,12 tỷ USD, chiếm 63,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Trung Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 720,4 triệu USD, chiếm 11,1% tổng vốn đầu tư (trong đó có dự án cấp mới 300 triệu USD và 1 dự án điều chỉnh vốn 138 triệu USD; 2 trường hợp này đã chiếm 60,8% tổng vốn đầu tư của Trung Quốc trong 2 tháng). Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 425,4 triệu USD, chiếm 6,6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản,...

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 48 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bạc Liêu dẫn đầu với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 61,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tây Ninh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký đạt 488,3 triệu USD, chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với 480,6 triệu USD, chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư. Trong đó đầu tư theo phương thức góp vốn, mua cổ phần chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 70% tổng vốn đầu tư đăng ký của Thành phố và chiếm 40,7% tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của cả nước.

Tiếp theo lần lượtHà Nội, Đồng Nai, Bình Dương...

Một số dự án lớn trong 2 tháng đầu năm 2020:

- Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu (Singapore), tổng vốn đầu tư đăng ký 4 tỷ USD với mục tiêu sản xuất điện từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG.

- Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Radian Jinyu (Việt Nam), tổng vốn đầu tư 300 triệu USD với mục tiêu sản xuất lốp xe toàn thép TBR do nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư tại Tây Ninh.

- Dự án chế tạo lốp xe Radian (Trung Quốc) tại Tây Ninh điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 138 triệu USD.

- Dự án nhà máy Sews – components Việt Nam (Nhật Bản) với mục tiêu sản xuất các linh kiện điện và điện tử cho ô tô và mô tô; sản xuất các sản phẩm từ Plastic tại Hưng Yên điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 75,2 triệu USD.

          - Dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học (Đài Loan) tại Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 68 triệu USD.

2. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 02/2020:

Tính lũy kế đến ngày 20/02/2020, cả nước có 31.344 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 369,28 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 213,38 tỷ USD, bằng 57,8% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 216,1 tỷ USD, chiếm 58,5% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 58,6 tỷ USD (chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với 27,7 tỷ USD (chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Trong tháng 2/2020, Guinea - quốc gia ở Tây Phi đã có dự án đầu tư mới tại Việt Nam, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam lên con số 136. Trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 68,4 tỷ USD (chiếm 18,5% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 59,6 tỷ USD (chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với 47,5 tỷ USD (chiếm 12,9% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với 34,57 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với 34,51 tỷ USD (chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư).

II. VỀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Trong 02 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 30,3 triệu USD. Trong đó có 20 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 21,4 triệu USD và 02 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm 8,9 triệu USD.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 9 lĩnh vực. Trong đó dịch vụ lưu trú và ăn uống dẫn đầu với 1 dự án lớn có tổng vốn đăng ký 14,6 triệu USD, chiếm 48,2%. Công nghiệp chế biến, chế tạo xếp thứ 2 với tổng vốn đầu tư 8,9 triệu USD, chiếm 29,4%; tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ; dịch vụ khác, vận tải kho bãi,…

Có 12 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 02 tháng đầu năm 2020. Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 7 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 19,8 triệu USD, chiếm 65,2% tổng vốn đầu tư. Campuchia đứng thứ hai với 8,9 triệu USD, chiếm 29,4%. Tiếp theo là Hồng Kông, Vương quốc Anh, Myanmar,….
Bảng số liệu: FDI 2T.2020
Số lượt đọc: 1003
Thông báo