BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Bảy, 02/07/2022
Hội thảo, diễn đàn, triển lãm
Thông báo tình hình thực hiện Báo cáo ĐTNN quý III năm 2009
Thứ Năm, 27/03/2014 03:43

Ngày 16/12/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 9635/BKH-ĐTNN gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thông báo tình hình thực hiện báo cáo ĐTNN quý III năm 2009.

Mời tải về toàn văn tài liệu.
Số lượt đọc: 1076
Thông báo