BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 27/06/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình hợp tác đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc
Thứ Tư, 15/09/2021 10:40
Tình hình hợp tác đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc

Tính đến 20/8/2021, Hàn Quốc đứng thứ nhất về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 9.159 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 72,34 tỷ USD, chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả. Quy mô dự án bình quân của Hàn Quốc là 7,9 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,7 triệu USD/dự án.

1. Tình hình ĐTNN của Hàn Quốc tại Việt Nam

Theo lĩnh vực đầu tư: Các dự án đầu tư của Hàn Quốc tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 4.543 dự án và 53,1 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 73,5% tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam; đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản với 213 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 9,7 tỷ USD, chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam; tiếp theo là lĩnh vực lĩnh vực xây dựng với 917 dự án và hơn 2,89 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 4%. Còn lại là những ngành khác.

Theo địa bàn đầu tư: Hàn Quốc hiện đã có đầu tư tại 59 tỉnh thành phố của Việt Nam (trong đó có khu vực dầu khí). Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu về vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam với 957 dự án, tổng vốn đầu tư là 10,7 tỷ USD, chiếm 14,9% tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam; đứng thứ hai là Hải Phòng với 185 dự án, tổng vốn đầu tư 8,1 tỷ USD, chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là Hà Nội với 2.327 dự án, tổng vốn đầu tư 7,78 tỷ USD, chiếm 10,8%. Tiếp theo là Đồng Nai, Thái Nguyên, Tp Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Trong 8 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc nhập cảnh của nhà đầu tư vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam vẫn đạt kết quả rất khả quan. Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Việt Nam (sau Singapore và Nhật Bản) trong 8 tháng đầu năm với 251 dự án mới, 179 dự án tăng vốn và 967 lượt dự án góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đăng ký 2,43 tỷ USD, chiếm tới 12,7% tổng vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. 

Một số dự án tiêu biểu:

          Dự án SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM, cấp phép ngày 01/07/2014. Nhà đầu tư là Sam Sung Display Co.,Ltd. Tổng vốn đầu tư đăng ký 6,5 tỷ USD, dự án được đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh

          Dự án LG DISPLAY HẢI PHÒNG, cấp phép ngày 15/04/2016. Nhà đầu tư là LG Display Co.,Ltd. Tổng vốn đầu tư đăng ký 4,65 tỷ USD tại Hải Phòng.

          Dự án Tổ hợp công nghệ cao SamSung Thái Nguyên - giai đoạn 2, cấp phép ngày 17/11/2014. Nhà đầu tư Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư đăng ký 3 tỷ USD tại Thái Nguyên.

          2. Tình hình đầu tư của Việt Nam sang Hàn Quốc

          Các nhà đầu tư Việt Nam đã có 49 dự án đầu tư sang Hàn Quốc với vốn đầu tư đăng ký là 25,37 triệu USD, trong đó có 5 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn điều chỉnh là 358,72 USD. Như vậy tổng vốn đăng ký đầu tư sang Hàn Quốc là 25,72 triệu USD. Các dự án có quy mô vốn nhỏ, chủ yếu trên lĩnh vực khoa học công nghệ, khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 2157
Thông báo