BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 16/05/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Nam Phi
Thứ Tư, 04/08/2021 04:13
Tình hình hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Nam Phi

Tính đến 20/7/2021, Nam Phi có 16 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 0,52 triệu USD

1.               Tình hình đầu tư của Nam Phi tại Việt Nam

Tính đến 20/7/2021, Nam Phi có 16 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 0,52 triệu USD, đứng thứ 106/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại Việt Nam.

Theo lĩnh vực đầu tư, vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ với 07 dự án và 0,23 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 44,5% tổng vốn đăng ký của Nam Phi tại Việt Nam. Đứng thứ hai là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với 05 dự án, tổng vốn đăng ký 0,17 triệu USD, chiếm 32,3%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống với 01 dự án, vốn đăng ký 0,05 triệu USD, chiếm 9,7%.

Theo địa bàn đầu tư: Nam Phi đã có đầu tư tại 04 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Dẫn đầu là TP Hồ Chí Minh với 10 dự án, tổng vốn đăng ký 0,24 triệu USD, chiếm 45,7% tổng vốn đăng ký của Nam Phi tại Việt Nam. Thủ đô Hà Nội đứng thứ hai có 03 dự án, tổng vốn đăng ký 0,18 triệu USD, chiếm 34,1%. Thứ ba là thành phố Đà Nẵng với 02 dự án, tổng vốn đăng ký 0,054 triệu USD, chiếm 10,5%. Cuối cùng là tỉnh Quảng Nam có 01 dự án, tổng vốn đăng ký 0,05 triệu USD, chiếm 9,7%.

2.              Tình hình đầu tư của Việt Nam tại Nam Phi

Tính lũy kế đến tháng 7 năm 2021, các nhà đầu tư đã có 03 dự án mới tại Nam Phi, tổng vốn đầu tư đăng ký 8,1 triệu USD, xếp thứ 51/78 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Nam Phi hiện là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Châu Phi. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Nam Phi luôn đạt ở mức khoảng 1 tỷ USD (năm 2019 đạt 1,13 tỷ USD, năm 2020 đạt gần 1,4 tỷ USD).

Số lượt đọc: 2689
Thông báo