BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 16/05/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình đầu tư của Bỉ tại Việt Nam
Thứ Hai, 26/07/2021 04:50
Tình hình đầu tư của Bỉ tại Việt Nam

Tính đến 20/07/2021, Bỉ có 82 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,097 tỷ USD

1. Tình hình ĐTNN của Bỉ tại Việt Nam

1.1. ĐTNN của Bỉ tại Việt Nam lũy kế tới 20/07/2021

Tính đến 20/07/2021, Bỉ có 82 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,097 tỷ USD, chiếm 0,27% tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam, đứng thứ 22/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Quy mô dự án bình quân là 13,4 triệu USD/dự án, cao hơn quy mô dự án bình quân chung là 11,74 triệu USD/dự án.

Theo lĩnh vực đầu tư: Vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực cấp nước và xử lý chất thải chỉ với 02 dự án và 409,46 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 37,3% tổng vốn đầu tư của Bỉ tại Việt Nam; đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản với 3 dự án, tổng vốn đăng ký 372,47 triệu USD, chiếm 34% tổng vốn đầu tư của Bỉ tại Việt Nam; thứ ba là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 25 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 229,88 triệu USD, chiếm 21% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư: Đầu tư của Bỉ đã có đầu tư tại 16 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Dẫn đầu là Hải Phòng với 8 dự án, tổng vốn đăng ký 419,38 triệu USD, chiếm 38,2% tổng vốn đăng ký của Bỉ tại Việt Nam. Thủ đô Hà Nội đứng thứ hai có 14 dự án, tổng vốn đăng ký là 321,24 triệu USD, chiếm 29,3% tổng vốn đăng ký của Bỉ tại Việt Nam. Thứ ba là tỉnh Quảng Ngãi với 01 dự án, tổng vốn đăng ký 125 triệu USD, chiếm 11,4% tổng vốn đăng ký của Bỉ tại Việt Nam. Tiếp theo là Phú Thọ, Bắc Ninh, Bình Dương,...

Một số dự án tiêu biểu

Dự án lớn nhất của Bỉ tại Việt Nam là dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn, cấp phép ngày 29/12/2017, tổng vốn đầu tư đăng ký 319,46 triệu USD. Đây là dự án liên doanh với Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Sóc Sơn, đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt ghi cơ học (ghi di động) kiểu Waterleau của Bỉ tại Hà Nội.

Dự đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cấp phép ngày 10/10/2014, tổng vốn đầu tư đăng ký 259,4 triệu USD. Dự án 100% vốn nước ngoài.

Dự án Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert Việt Nam – Dung Quất, cấp phép ngày 12/12/2018. Dự án 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo tại tỉnh Quảng Ngãi. Tổng vốn đầu tư đăng ký 125 triệu USD.

2. Tình hình đầu tư của Việt Nam sang Bỉ

Tính lũy kế đến tháng 7 năm 2021, các nhà đầu tư Việt Nam đã có 02 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,29 triệu USD, xếp thứ 13/78 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư của Việt Nam.

 

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 2512
Thông báo