BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 16/05/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình hợp tác đầu tư Việt Nam - Hà Lan
Chủ Nhật, 22/11/2020 09:15

Tính đến 20/11/2020, Hà Lan có 375 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 10,4 tỷ USD, đứng thứ 10/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1. ĐTNN của Hà Lan lũy kế tới tháng 11/2020:

Tính đến 20/11/2020, Hà Lan có 375 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 10,4 tỷ USD, đứng thứ 10/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quy mô dự án bình quân của Hà Lan là 27,7 triệu USD/dự án, cao hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,6 triệu USD/dự án.

Theo lĩnh vực đầu tư: các nhà đầu tư của Hà Lan đầu tư vào 17 lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 117 dự án, số vốn là 4,3 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư; đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa với 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 3,06 tỷ USD, chiếm 29,5% tổng vốn đầu tư của Hà Lan tại Việt Nam. Còn lại là những ngành khác như khai khoáng, hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo địa bàn đầu tư: Hà Lan hiện đã có đầu tư tại 32 địa phương của Việt Nam, trong đó Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu về vốn đầu tư với 1 dự án, tổng vốn đầu tư là 2,14 tỷ USD, chiếm 20,6% tổng vốn đầu tư; đứng thứ hai là TP. Hồ Chí Minh với 153 dự án, tổng vốn đầu tư 1,88 tỷ USD, chiếm 18% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là Bà Rịa – Vũng Tàu với 10 dự án, tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ USD, chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư.

11 tháng năm 2020: Hà Lan có 34 dự án mới, 15 lượt dự án tăng vốn, 40 lượt góp vốn mua cổ phần với tổng số vốn đầu tư là 859,53 triệu USD.

Một số dự án tiêu biểu:

            Dự án Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương (BOT Nhiệt điện Mông Dương 2) cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2010. Dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO. Tổng vốn đầu tư đăng ký 2,14 tỷ USD.

            Dự án Công ty TNHH Intel Products, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2006. Dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài. Tổng vốn đầu tư đăng ký  tỷ 1,04 tỷ USD.

            Về thông tin dự án Trung tâm Logistics thông minh tại Cái Mép Hạ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: thông tin này đề nghị tham khảo ý kiến của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tình hình đầu tư của Việt Nam sang Hà Lan:

            Lũy kế đến 20/11/2020, các nhà đầu tư Việt Nam đã có 6 dự án đầu tư  sang Hà Lan với tổng vốn đầu tư là 2,97 triệu USD.

            3. Giải pháp thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam – Hà Lan:

Để tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước, cần tăng cường những hoạt động sau:

            - Hợp tác song phương chặt chẽ với Hà Lan trong xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau về chính sách, môi trường đầu tư của hai bên để đẩy nhanh dòng vốn đầu tư vào Việt Nam và ngược lại.

            - Về phía Việt Nam, sẽ nỗ lực hỗ trợ các dự án đầu tư của Hà Lan đã được cấp chứng nhận đầu tư hoặc đang đàm phán, chuẩn bị đầu tư bằng cách giải quyết sớm các vướng mắc trong hoạt động của các dự án đầu tư đã được cấp giấy phép.

            - Khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực Hà Lan có kinh nghiệm, thế mạnh.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 1354
Thông báo