BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 06/12/2022
Tình hình đầu tư các nước
“Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”
Thứ Sáu, 13/12/2019 09:26
“Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”

Sáng ngày 28/3 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lễ khởi động Dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”. Đây là Dự án thuộc lĩnh vực “Quản trị hành chính công” – lĩnh vực ưu tiên thứ hai trong Chiến lược hợp tác quốc gia của Hàn Quốc với Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020.

Dự án nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thống thông tin quốc gia khác; phát triển các công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam... Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định, việc triển khai Dự án góp phần quan trọng để xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hoá các thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của KOICA, gồm 3 hợp phần chính Tư vấn, Xây dựng hệ thống và Quản lý dự án./. 

 


Số lượt đọc: 2424
Thông báo