BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 17/05/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình hợp tác đầu tư Việt Nam – Thụy Sỹ
Thứ Năm, 05/08/2021 09:43
Tình hình hợp tác đầu tư Việt Nam – Thụy Sỹ

Tính đến 20/7/2021, Thụy Sỹ có 177 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,92 tỷ USD, đứng thứ 20/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quy mô dự án bình quân của Thụy Sỹ là 10,8 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,8 triệu USD/dự án.

1. Tình hình ĐTNN của Thụy Sỹ tại Việt Nam

Tính đến 20/7/2021, Thụy Sỹ có 177 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,92 tỷ USD, đứng thứ 20/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quy mô dự án bình quân của Thụy Sỹ là 10,8 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,8 triệu USD/dự án.

Theo lĩnh vực đầu tư: Các dự án đầu tư của Thụy Sỹ đầu tư vào 13 ngành, lĩnh vực tại Việt Nam, nhưng tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 52 dự án với số vốn 1,73 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm đến 93,31% tổng vốn đầu tư, Còn lại là những ngành lĩnh vực khác như: Y tế và trợ giúp xã hội chiếm 2,6% tổng vốn đầu tư, Bán buôn và bán lẻ chiếm 2,68% tổng vốn đầy tư.

Theo địa bàn đầu tư: Thụy Sỹ hiện đã có đầu tư tại 18/63 tỉnh thành phố của Việt Nam. Đồng Nai là địa phương dẫn đầu về vốn đầu tư của Thụy Sỹ tại Việt Nam với 8 dự án, tổng vốn đầu tư là 756,6 triệu USD, chiếm 39,3% tổng vốn đầu tư; đứng thứ hai là Kiên Giang với 02 dự án, tổng vốn đầu tư là 441,05 triệu USD, chiếm 22,95% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là TP Hồ Chí Minh với 98 dự án, tổng vốn đầu tư 119,06 triệu USD, chiếm 9,9%. Tiếp theo là Bình Dương, Hưng Yên, Hà Nội và các địa phương khác.

Trong 7 tháng đầu năm 2021 Thụy Sỹ đầu tư 03 dự án mới, 02 dự án tăng vốn và 09 lượt dự án góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đăng ký 135,86 triệu USD, đứng thứ 11/86 quốc gia vào vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. 

Một số dự án tiêu biểu:

 Dự án nhà máy Sản xuất Xi măng của Công ty TNHH xi măng HolCim Vietnam, với số vốn đầu tư là 441 triệu USD, Nhà đầu tư là Holder Bank Financier Glaris -Thụy Sỹ, dự án đầu tư tại Kiên Giang.

Dự án Sản xuất Cà phê của Công Ty TNHH NESTLÉ Việt Nam tại KCN Long Bình (AMATA) – Nhà máy Trị An, với số vốn đầu tư là 402 triệu USD, dự án đầu từ tại Đồng Nai. 

2. Tình hình đầu tư của Việt Nam sang Thụy Sỹ :

  Tính đến tháng 7 năm 2021 Việt Nam chỉ có 01 dự án đầu tư sang Thụy Sỹ với tổng số vốn đầu tư là 21,12 triệu USD, dự án đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán buôn bán lẻ.

 

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 2748
Thông báo