BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Bảy, 02/07/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Hy Lạp
Thứ Hai, 18/10/2021 10:39
Tình hình hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Hy Lạp

Tính đến 20/09/2021, Hy Lạp có 03 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 0,06 triệu USD, đứng thứ 132/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

1. Tình hình đầu tư của Hy Lạp tại Việt Nam

Tính đến 20/09/2021, Hy Lạp có 03 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 0,06 triệu USD, đứng thứ 132/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Các nhà đầu tư Hy Lạp đã đầu tư vào 03/21 ngành kinh tế của Việt Nam, mỗi ngành có 01 dự án.

Dẫn đầu là lĩnh vực vận tải kho bãi là dự án liên doanh Orient Shipping and Services tại Hà Nội, vốn đăng ký 0,03 triệu USD, chiếm 50% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ 2 là hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 01 dự án Công ty TNHH Logos Consulting, dự án 100% vốn nước ngoài, vốn đăng ký 0,02 triệu USD, chiếm 33,3% tổng vốn đầu tư, địa điểm tại TP.Hồ Chí Minh.

Đứng thứ ba là lĩnh vực thông tin và truyền thông với dự án Công ty TNHH Squircle, vốn đầu tư đăng ký 0,01 triệu USD tại TP. Hồ Chí Minh, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư.

2. Tình hình đầu tư của Việt Nam sang Hy Lạp

Tính lũy kế đến tháng 9 năm 2021, các nhà đầu tư Việt Nam chưa có dự án đầu tư sang Hy Lạp.

3. Triển vọng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Hy Lạp

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Hy Lạp. Hai nước đã và đang có sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên nhiều diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Trao đổi thương mại song phương luôn tăng trưởng ở mức trên 20% trong 5 năm gần đây. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư cần được thúc đẩy để tương xứng với tiềm năng. Đề thúc đẩy tình hình hợp tác đầu tư với Hy Lạp, cần thực hiện những giải pháp sau:

-  Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư chung, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách đầu tư nước ngoài, mở rộng lĩnh vực thu hút đầu tư  nước ngoài và đa dạng hoá các hình thức đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư giảm chi phí sản xuất.

- Hợp tác song phương chặt chẽ với Hy Lạp trong xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau về chính sách, môi trường đầu tư của hai bên để đẩy nhanh dòng vốn đầu tư vào Việt Nam và ngược lại.

- Về phía Việt Nam, sẽ nỗ lực hỗ trợ các dự án đầu tư của Hy Lạp đã được cấp giấy phép đầu tư hoặc đang đàm phán, chuẩn bị đầu tư bằng cách giải quyết sớm các vướng mắc trong hoạt động của các dự án đầu tư đã được cấp giấy phép.

- Cần khuyến khích đầu tư vào các ngành vốn là thế mạnh của các nhà đầu tư Hy Lạp như du lịch, bất động sản, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong nước cũng như tham gia đối tác chiến lược tại các tập đoàn tư nhân.

- Tổ chức các buổi hội thảo nhằm khai thác, tận dụng tốt các cơ hội nhằm giúp các cơ quan hữu quan hai nước trao đổi thông tin một cách toàn diện, đa chiều, giúp doanh nghiệp hai bên có cơ hội hiểu rõ hơn về thông tin thị trường, cơ chế chính sách thương mại và đầu tư, các quy định, cách tiếp cận thị trường và kết nối đầu tư, thúc đẩy đầu tư hiệu quả trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 664
Thông báo