BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 27/06/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình đầu tư giữa Việt Nam và Vương quốc Anh
Thứ Ba, 28/09/2021 04:07
Tình hình đầu tư giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Tính đến ngày 20/09/2021, Vương quốc Anh có 434 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 3,98 tỷ USD

1. Tình hình ĐTNN của Vương quốc Anh tại Việt Nam

1.1. ĐTNN của Vương quốc Anh tại Việt Nam

Tính đến ngày 20/09/2021, Vương quốc Anh có 434 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 3,98 tỷ USD, chiếm 1% tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam, đứng thứ 15/141 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô dự án bình quân là 9,2 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung là 11,8 triệu USD/dự án.

Theo lĩnh vực đầu tư: Các dự án tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 118 dự án và 1,54 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 38,7% tổng vốn đầu tư đăng ký; đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản với 23 dự án, tổng vốn đăng ký 1,04 tỷ USD, chiếm 26,2% tổng vốn đầu tư đăng ký; thứ ba là lĩnh vực khai khoáng với 7 dự án, tổng vốn đầu tư 701,44 triệu USD, chiếm 17,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo địa bàn đầu tư: Vương quốc Anh đã có đầu tư tại 35 tỉnh, thành phố của Việt Nam, bao gồm cả khu vực dầu khí. Dẫn đầu là TP Hồ Chí Minh với 195 dự án, tổng vốn đăng ký 905,75 triệu USD, chiếm 22,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực dầu khí đứng thứ hai có 5 dự án, tổng vốn đăng ký là 688,17 triệu USD, chiếm 17,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thứ ba là tỉnh Đồng Nai với 9 dự án, tổng vốn đăng ký 584,38 triệu USD, chiếm 14,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, Hải Dương, Long An,...

Một số dự án tiêu biểu

Dự án lớn nhất của Vương quốc Anh tại Việt Nam là dự án Công ty cổ phần thành phố Aqua, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 22/4/2008, tổng vốn đầu tư đăng ký 518,7 triệu USD. Đây là dự án liên doanh hoạt động kinh doanh bất động sản tại tỉnh Đồng Nai.

Dự án liên doanh Hợp đồng dầu khí lô 06-2, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 12/12/2000, tổng vốn đầu tư đăng ký 507 triệu USD.

Dự án Công ty TNHH thành phố Công nghệ xanh Hà Nội, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 24/12/2014. Dự án 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Hà Nội. Tổng vốn đầu tư đăng ký 302 triệu USD.

          1.2. ĐTNN của Vương quốc Anh tại Việt Nam trong những năm gần đây

Đầu tư của Anh tại Việt Nam có xu hướng tăng nhẹ kể từ khi người dân Anh bỏ phiếu việc Anh rời EU.

Năm 2016, Anh đã đầu tư 230,53 triệu USD vào Việt Nam, đứng thứ 18/107 quốc gia/vùng lãnh thổ;

Năm 2017 Anh đã đầu tư 244,86 triệu USD vào Việt Nam (tăng 6,2% so với năm 2016), đứng thứ 17/115 quốc gia/vùng lãnh thổ;

Năm 2018 tổng vốn đầu tư của Anh tăng lên 293,28 triệu USD (tăng 19,7% so với 2017);

Năm 2019 đạt 303,58 triệu USD (tăng 3,5% so với 2018), đứng thứ 13/125 quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam năm 2019.

Năm 2020 đạt 286,91 triệu USD (giảm 5,5% so với 2019), đứng thứ 14/116 quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam năm 2020.

Tính riêng 09 tháng đầu năm 2021, Vương quốc Anh có 29 dự án mới, 9 lượt dự án tăng vốn, 56 lượt góp vốn, mua cổ phần, tổng vốn đầu tư đăng ký 214,66 triệu USD. Vương quốc Anh xếp thứ 12/94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

2. Tình hình đầu tư của Việt Nam sang Vương quốc Anh

Tính lũy kế đến tháng 9 năm 2021, các nhà đầu tư Việt Nam đã có 10 dự án mới, 3 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký 11,8 triệu USD, xếp thứ 37/78 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư của Việt Nam.

3. Triển vọng đầu tư của Anh tại Việt Nam trong thời gian tới

Tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức do tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn và đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, khó khăn và thách thức lại mở ra nhiều cơ hội. Năm 2020, với mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 2,91%, thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo Việt Nam sẽ đạt 6,5% trong năm 2021, cao hơn mức 6% của toàn thế giới. Việt Nam tập thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Việc chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu sau tiến trình Brexit từ tháng 01/2020 sẽ đưa Vương quốc Anh chuyển sang một giai đoạn mới. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2021, đánh dấu một bước quan trọng mang tính biểu tượng trong quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Việc ký kết UKVFTA là cần thiết và đúng thời điểm, do đó, cần phải tập trung khai thác tối đa lợi ích từ Hiệp định đối với cả hai bên, đặc biệt là trong thu hút đầu tư, thương mại.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 1457
Thông báo