BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 27/06/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình hợp tác đầu tư Đan Mạch tại Việt Nam
Thứ Hai, 20/09/2021 03:34
Tình hình hợp tác đầu tư Đan Mạch tại Việt Nam

Tính đến 20/8/2021, Đan Mạch có 143 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 464,07 triệu USD, đứng thứ 31/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quy mô dự án bình quân của Đan Mạch tại Việt Nam là 3,2 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,7 triệu USD/dự án.

Theo lĩnh vực đầu tư: Các dự án tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 44 dự án, số đăng ký 398,6 triệu USD (chiếm 85,9% vốn đầu tư), tiếp theo là lĩnh vực bán buôn bán lẻ sửa chữa với 21 dự án, tổng vốn đầu tư là 24,5 triệu USD (chiếm 5,2% tổng vốn đầu tư), lĩnh vực chuyên môn khoa học, công nghệ đứng thứ ba với số vốn là 14,3 triệu USD (chiếm 3,09% tổng vốn đầu tư) còn lại là các lĩnh vực khác.

          Theo địa bàn đầu tư: Đan Mạch đã có đầu tư tại 18 tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Thừa Thiên – Huế với 5 dự án, tổng vốn đăng ký 173,89 triệu USD (chiếm 37,4% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Bình Dương với 13 dự án, tổng vốn đăng ký 77,2 triệu USD (chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư), TP Hồ Chí Minh đứng thứ ba với 55 dự án, tổng vốn đăng ký 41,34 triệu USD (chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư), còn lại là các địa phương khác.

          Trong 8 tháng đầu năm 2021: Đan Mạch đầu tư tại Việt Nam với 4 dự án mới, 2 dự án tăng vốn, 12 lượt dự án góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đăng ký 41,64 triệu USD, đứng thứ 22/92 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. 

          Một số dự án tiêu biểu

          Dự án Sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu bia và đồ uống không cồn khác (CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM) nhà đầu tư nước ngoài là công ty Carlsberg International A/S, với số vốn đầu tư là 107,7 triệu USD, dự án đầu tư tại Thừa Thiên Huế.

          Dự án Mở rộng công suất nhà máy bia Phú Bài giai đoạn 3, nhà đầu tư nước ngoài Công ty Carlsberg International A/S với số vốn đầu tư là 40,69 triệu USD, dự án đầu tư tại Thừa Thiên Huế.

          Dự án Công ty TNHH ROHM and HAAS Việt Nam, với số vốn đầu tư là 34,4 triệu USD, dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất các loại sản phẩm hóa học, dự án đầu tư tại Đồng Nai.         

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 1211
Thông báo