BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 27/06/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam
Thứ Năm, 23/09/2021 03:29
Tình hình đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam

Tính đến 20/09/2021, Đài Loan có 2831 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 35,03 tỷ USD

Tính đến 20/09/2021, Đài Loan có 2831 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 35,03 tỷ USD, chiếm 8,7% tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam, đứng thứ 4/141 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô dự án bình quân là 12,4 triệu USD/dự án, cao hơn quy mô dự án bình quân chung là 11,8 triệu USD/dự án.

Theo lĩnh vực đầu tư: Các dự án tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 2057 dự án và 30,8 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 88% tổng vốn đầu tư đăng ký); đứng thứ hai là lĩnh vực xây dựng với 104 dự án, tổng vốn đăng ký 1,1 tỷ USD (chiếm 3,1% tổng vốn đầu tư đăng ký); thứ ba là hoạt động kinh doanh bất động sản với 56 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 817,27 triệu USD, (chiếm 2,3% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Theo địa bàn đầu tư: Các nhà đầu tư Đài Loan đã có đầu tư tại 56 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Dẫn đầu là Hà Tĩnh với 37 dự án, tổng vốn đăng ký 11,15 tỷ USD (chiếm 31,8% tổng vốn đầu tư đăng ký). Tỉnh Bình Dương đứng thứ hai có 851 dự án, tổng vốn đăng ký là 6,2 tỷ USD (chiếm 17,7% tổng vốn đầu tư đăng ký). Thứ ba là tỉnh Đồng Nai với 337 dự án, tổng vốn đăng ký 5,4 tỷ USD (chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư đăng ký). Tiếp theo là Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh,...

Tính riêng 9 tháng đầu năm, Đài Loan có 46 dự án mới, 42 lượt dự án tăng vốn, 154 lượt dự án góp vốn mua cổ phần, với tổng vốn đăng ký 1,1 tỷ USD, đứng thứ 6/94 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn FDI tại Việt Nam.

Một số dự án tiêu biểu

Dự án lớn nhất của Đài Loan tại Việt Nam là dự án Khu liên hợp Gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 12/06/2008, tổng vốn đầu tư đăng ký 10,68 tỷ USD.

Dự án Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 26/12/2001, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,62 tỷ USD. Dự án sản xuất sợi nhân tạo, hạt polyester tại tỉnh Đồng Nai.

Dự án Công ty TNHH Polytex Far Eastern tại tỉnh Bình Dương, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 23/6/2015, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,37 tỷ USD. Dự án sản xuất nhựa nhiệt dẻo tái chế (RPET); xơ tổng hợp polyester (tất cả các loại sợi kết cấu không khí ATY)

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 1397
Thông báo