BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Bảy, 02/07/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình hợp tác Việt Nam - Ấn Độ
Thứ Năm, 11/11/2021 09:58
Tình hình hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Tính đến 20/10/2021, Ấn Độ đứng thứ 26 trong tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 310 dự án, tổng vốn đăng ký 910,29 triệu USD. Quy mô dự án bình quân của Ấn Độ là 2,9 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,7 triệu USD/dự án.

1. Đầu tư Ấn Độ tại Việt Nam

Tính đến 20/10/2021, Ấn Độ đứng thứ 26 trong tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 310 dự án, tổng vốn đăng ký 910,29 triệu USD. Quy mô dự án bình quân của Ấn Độ là 2,9 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,7 triệu USD/dự án.

- Về cơ cấu ngành: các dự án của Ấn Độ tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 60 dự án, tổng vốn đầu tư 459,67 triệu USD, chiếm 50,5% về vốn đầu tư. Tiếp theo là lĩnh vực Sản xuất, phân phối điện với 6 dự án, tổng vốn đầu tư 236,3 triệu USD, chiếm 26% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là lĩnh vực khai khoáng với 5 dự án, tổng vốn đầu tư là 96,5 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

- Về địa bàn đầu tư: không tính 3 dự án thăm dò, khai thác dầu khí, Ấn Độ đầu tư tại 28 địa phương. Ninh Thuận dẫn đầu với 4 dự án, tổng vốn đầu tư 195,1 triệu USD. Tiếp theo là Phú Yên với 8 dự án, tổng vốn đầu tư 189,64 triệu USD. Bình Dương đứng thứ ba với 10 dự án, tổng vốn đầu tư là 116,26 triệu USD. Còn lại là các dự án tại TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Long An...

Trong 10 tháng năm 2021:

Tính riêng trong 10 tháng năm 2021 các nhà đầu tư Ấn Độ đầu tư 20 dự án cấp mới, 7 dự án tăng vốn và 50 dự án góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đầu tư là 16,27 triệu USD, đứng thứ 28/97 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 10 tháng.

Một số dự án tiêu biểu:

Dự án lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam là dự án NHÀ MÁY ĐƯỜNG SƠN HÒA tại Phú Yên với tổng vốn đầu tư đăng ký 94,5 triệu USD.

Dự án NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI INFRA 1 tại Ninh Thuận, tổng vốn đầu tư 71,9 triệu USD.

Dự án CÔNG TY TNHH TATA COFFEE VIỆT NAM, tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư 67,5 triệu USD.

2. Tình hình đầu tư của Việt Nam sang Ấn Độ

 Lũy kế đến tháng 10 năm 2021, các nhà đầu tư Việt Nam có 9 dự án đầu tư sang Ấn Độ, tổng vốn đăng ký 6,03 triệu USD, các dự án đầu tư sang Ấn Độ chủ yến đầu tư vào lĩnh vực bán buôn bán lẻ.

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 718
Thông báo