BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Tình hình đầu tư ra nước ngoài
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 4 tháng đầu năm 2021
Thứ Sáu, 23/04/2021 04:12
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 4 tháng đầu năm 2021

Trong 04 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 545,9 triệu USD

Trong 04 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 545,9 triệu USD[1] (tăng 7,9 lần so với cùng kỳ). Trong đó có 18 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 142,8 triệu USD (tăng 2,7 lần so với cùng kỳ[2])9 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổn vốn tăng thêm 403,2 triệu USD (tăng 25,5 lần so với cùng kỳ[3]).

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 10 lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 8 dự án mới và 2 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 270,8 triệu USD, chiếm 19,6% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 147,8 triệu USD, chiếm 27,1%; tiếp theo là các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ,...

Có 15 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021. Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 2 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 302,3 triệu USD, chiếm 55,4% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Campuchia với tổng vốn đầu tư 89,1 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Pháp, Canada, Đức, Hà Lan với vốn đầu tư đều đạt 32 triệu USD


[1] Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 4 tháng năm 2021 giảm so với 3 tháng đầu năm do trong tháng 4/2021 có dự án Tổng công ty CP dịch vụ dầu khí Việt Nam điều chỉnh giảm vốn 30,6 triệu USD. Lượng vốn đầu tư giảm trong tháng 4 lớn hơn tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm trong tháng 4.

[2] Vốn đầu tư mới tăng mạnh do trong 4 tháng có 3 dự án của Tập đoàn Vingroup đầu tư sang Pháp, Hà Lan, Canada với vốn đầu tư mỗi dự án là 32 triệu USD và 01 dự án 20,5 triệu USD tại Singapore với mục tiêu kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông, điện tử, đồ gia dụng, ô tô.

[3] Vốn đầu tư điều chỉnh tăng mạnh do có dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 01 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 2273

File đính kèm:

Thông báo