BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Tình hình đầu tư ra nước ngoài
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 3 tháng đầu năm 2021
Thứ Năm, 25/03/2021 04:06
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 3 tháng đầu năm 2021

Trong 03 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 572,1 triệu USD (tăng 11,6 lần so với cùng kỳ).

Trong đó có 14 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 140,2 triệu USD (tăng 6,1 lần so với cùng kỳ[1])06 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổn vốn tăng thêm 431,9 triệu USD (tăng 16,4 lần so với cùng kỳ[2]).

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 9 lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu với 01 dự án 1 điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư tăng thêm 300 triệu USD, chiếm 52,4% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 147,8 triệu USD, chiếm 25,8%; tiếp theo là các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ,...

Có 12 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021. Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 1 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 300,9 triệu USD, chiếm 52,6% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Campuchia với tổng vốn đầu tư 88,9 triệu USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Pháp, Canada, Đức, Hà Lan với vốn đầu tư đều đạt 32 triệu USD (Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục IV và V kèm theo báo cáo).

          Lũy kế đến 20/03/2021, Việt Nam đã có 1.414 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 22 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các lĩnh vực khai khoáng (36,1%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (14,8%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (23,2%); Campuchia (13%); Nga (12,8%);…[1] Vốn đầu tư mới tăng mạnh do trong tháng 3 có 3 dự án của Tập đoàn Vingroup đầu tư sang Pháp, Hà Lan, Canada với vốn đầu tư mỗi dự án là 32 triệu USD và 01 dự án 20,5 triệu USD tại Singapore với mục tiêu kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông, điện tử, đồ gia dụng, ô tô.

 

[2] Vốn đầu tư điều chỉnh tăng mạnh do trong tháng 3 có dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 01 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 1944

File đính kèm:

Thông báo