BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Tình hình đầu tư ra nước ngoài
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 1 năm 2021
Chủ Nhật, 24/01/2021 03:42
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 1 năm 2021

Trong tháng 01 năm 2021, chỉ có 01 dự án được cấp mới giấy GCNĐKĐT sang Trung Quốc thuộc lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu tư 3,16 triệu USD (giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2020).

          Lũy kế đến 20/01/2021, Việt Nam đã có 1.402 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 21,4 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các lĩnh vực khai khoáng (37%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (14,8%); thông tin truyền thông (12,4%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (23,6%); Campuchia (12,9%); Venezuela (8,5%);…

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 2021
Thông báo