BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 23/05/2024
Chính sách đầu tư vào
Quản lý nhà nước về đầu tư thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Sáu, 13/12/2019 10:18
Quản lý nhà nước về đầu tư thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là một trong những nội dung quản lý nhà nước về đầu tư. Việc xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là một trong những nội dụng quản lý nhà nước về đầu tư. Việc xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Việc xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nhằm mục đích hỗ trợ nhà đầu tư có thể dễ dàng tra cứu thông tin dự án đầu tư, thông tin doanh nghiệp, nhanh chóng tiếp cận các thông tin mới nhất về thay đổi, bổ sung các quy định trong đăng ký đầu tư kinh doanh.

Quy định về hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư được quy định ở Điều 70 trong Luật đầu tư 2014. Cụ thể như sau:

Điều 70. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

1.     Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư bao gồm:

a)     Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong nước;

b) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; đánh giá việc vận hành hệ thống của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ở Trung ương và địa phương.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và nhà đầu tư có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

4. Thông tin về dự án đầu tư lưu trữ tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có giá trị pháp lý là thông tin gốc về dự án đầu tư./.

 


Số lượt đọc: 1795
Thông báo