BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Bảy, 28/05/2022
Phía Nam
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020
Thứ Tư, 22/07/2015 04:55
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020

Ngày 30/12/2013, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ký quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020

Nhằm mục đích gọi vốn cho các dự án đầu tư, UBND nhân tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020, theo đó, danh mục bao gồm 6 lĩnh vực đầu tư gồm: dự án công nghiệp sản xuất; ngành chế biến thực phẩm; ngành thương mại - dịch vụ - du lich; ngành y tế - giáo dục; cấp thoát nước và ngành xử lý rác thải. Hình thức đầu tư bao gồm: Đầu tư trong nước; 100% vốn đầu tư nước ngoài; Liên doanh. Các dự án gọi vốn đầu tư của danh mục có nhiều điều kiện thuận lợi như: Chính sách đầu tư thông thoáng; Điều kiện hạ tầng thuận lợi, nguồn nguyên vật liệu có sẵn tại địa điểm đầu tư...

Xem toàn văn quyết định tại đây
Số lượt đọc: 1892
Thông báo