BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 8 tháng năm 2022
Thứ Hai, 22/08/2022 05:10

Tính đến 20/8/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 16,8 tỷ USD, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021, song vốn điều chỉnh và GVMCP tăng lần lượt là 50,7% và 3,6%. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 12,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.

1. Tình hình ĐTNN 8 tháng đầu năm 2022

1.1. Tình hình hoạt động

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/8/2022, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 12,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 0,3 điểm phần trăm so với 7 tháng đầu năm.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN tiếp tục tăng trong 8 tháng đầu năm 2022 với mức tăng cao hơn 7 tháng. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt trên 184,66 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ, chiếm 73,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt gần 183 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ, chiếm 73,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt 161,26 tỷ USD, tăng 14,2% so cùng kỳ và chiếm 64,9% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2022, khu vực ĐTNN xuất siêu trên 23,4 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 21,7 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu trên 21,8 tỷ USD.

 

1.2. Tình hình đăng ký đầu tư

Tính đến 20/08/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 16,8 tỷ USD, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 5,2 điểm phần trăm so với 7 tháng. Tuy vốn đầu tư đăng ký mới giảm, nhưng cả vốn đầu tư điều chỉnh và GVMCP vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Cụ thể:

Vốn đăng ký mới: Có 1.135 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (bằng 100% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt trên 6,35 tỷ USD (giảm 43,9% so với cùng kỳ).

Vốn điều chỉnh: Có 676 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 5,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 7,5 tỷ USD (tăng 50,7% so với cùng kỳ).

Góp vốn, mua cổ phần: Có 2.425 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 10,8% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 2,9 tỷ USD (tăng 3,6% so với cùng kỳ).

Cơ cấu ĐTNN 8 tháng đầu năm 2022 theo tháng

 và theo thành phần vốn đầu tư

   

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10,7 tỷ USD, chiếm 63,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 3,3 tỷ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ; thông tin truyền thông với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 620,8 triệu USD và 518,9 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30,3%, 25,3% và 16,1% tổng số dự án.

Cơ cấu ĐTNN 8 tháng đầu năm 2022 theo ngành

 

Theo đối tác đầu tư:

Đã có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,53 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 27% so với cùng kỳ 2021[1]; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên gần 3,5 tỷ USD[2], chiếm gần 21% tổng vốn đầu tư, tăng 43,7% so với cùng kỳ. Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1,49 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Đan Mạch, Hồng Kông.

Theo số lượng dự án, Hàn Quốc vẫn là đối tác có nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và GVMCP nhiều nhất trong 8 tháng năm 2022 (chiếm 21,9% số dự án mới, 36,8% số lượt điều chỉnh và 34,9% số lượt GVMCP).

ĐTNN 8 tháng đầu năm 2022 theo đối tác

 

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 53 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 8 tháng đầu năm 2022. TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,7 tỷ USD, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021. Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,64 tỷ USD, chiếm 15,7% tổng vốn, tăng 57,9% so với cùng kỳ. Bắc Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,75 tỷ USD, chiếm 10,4% tổng vốn và tăng gấp gần 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021[3]. Tiếp theo lần lượt là Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang,…

Nếu xét về số dự án mới, các nhà ĐTNN vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án mới (42,2%), số lượt GVMCP (67,3%) và đứng thứ hai về số lượt dự án điều chỉnh vốn (14,2% sau Hà Nội là 17,9%).

ĐTNN 8 tháng đầu năm 2022 theo địa bàn đầu tư

   

2. Nhận xét về tình hình đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2022.

- Vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt mức tăng cao nhất từ đầu năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng hơn 3 điểm phần trăm so với 7 tháng. Các doanh nghiệp đang không ngừng phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Điều chỉnh vốn đầu tư của nhà ĐTNN vẫn tiếp tục tăng trong 8 tháng. Mức tăng (50,7%) tuy giảm 8,3 điểm phần trăm so với 7 tháng song vẫn là con số khá ấn tượng, khẳng định niềm tin vào nền kinh tế, vào môi trường đầu tư của Việt Nam và đưa ra các quyết định đầu tư mở rộng dự án hiện hữu của nhà ĐTNN. Tốc độ tăng về số lượt dự án điều chỉnh vốn sau khi chậm lại trong 7 tháng cũng đã tăng trở lại, đạt mức xấp xỉ so với 6 tháng đầu năm[4]. Quy mô điều chỉnh vốn bình quân/dự án tương đối cao so với cùng kỳ[5]. Nhiều dự án sản xuất, chế tạo các sản phẩm điện tử, công nghệ cao được tăng vốn với quy mô lớn[6] trong 8 tháng đầu năm.

- Vốn đầu tư đăng ký mới trong 8 tháng vẫn giảm so với cùng kỳ song số dự án đầu tư mới đang tăng lên theo từng tháng kể từ đầu năm và đạt mức cao nhất trong tháng 8[7]. Vốn đầu tư đăng ký mới giảm là do các nguyên nhận sau:

(i) Các chính sách kiểm soát dịch Covid-19 đã làm cho các nhà  đầu tư nước ngoài gặp khó khăn trong việc di chuyển tới Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư cũng như thực hiện thủ tục đăng ký dự án đầu tư mới trong các tháng cuối năm 2021, từ đó ảnh hưởng đến số lượng dự án đầu tư được cấp mới trong các tháng đầu năm 2022.

  (ii) Các tháng đầu năm 2022 không có nhiều dự án có vốn đầu tư lớn trên 100 triệu USD như cùng kỳ năm 2021. Riêng các dự án này đã chiếm tới 62,3% tổng vốn đăng ký mới của 8 tháng năm 2021, đặc biệt trong đó có dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II có vốn đầu tư trên 3,1 tỷ USD và dự án nhiệt điện Ô Môn II có vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD. Trong khi đó, 8 tháng 2022, chỉ có một số ít dự án đầu tư mới có quy mô vốn trên 100 triệu USD và chỉ chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư của 8 tháng.

- Xuất khẩu của khu vực ĐTNN trong 8 tháng năm 2022 đạt mức tăng cao hơn so với 7 tháng[8]. Với mức tăng cao, khu vực ĐTNN đã bù đắp được phần nhập siêu 21,8 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng 1,58 tỷ USD trong 8 tháng (cao hơn nhiều so với mức xuất siêu 0,24 tỷ US trong 7 tháng).

3. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới 20/8/2022

Tính lũy kế đến ngày 20/8/2022, cả nước có 35.539 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần trên 430 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 264,4 tỷ USD, bằng 61,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

- Theo ngành: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 255,2 tỷ USD (chiếm 59,4% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với gần 65,5 tỷ USD (chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với gần 36,4 tỷ USD (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Hiện có 139 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký trên 80,2 tỷ USD (chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với gần 70 tỷ USD (chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông,...

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với trên 55,4 tỷ USD (chiếm 12,9% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với trên 39,6 tỷ USD (chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với trên 37,9 tỷ USD (chiếm 8,8% tổng vốn đầu tư).[1] Vốn đầu tư Singapore giảm do trong 8 tháng năm 2021 Singapore có dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II có tổng vốn đầu tư trên 3,1 tỷ USD (riêng dự án này đã chiếm 50% vốn đầu tư của Singapore trong 8 tháng năm 2021).

[2] Vốn đầu tư Hàn Quốc chủ yếu là vốn đầu tư mở rộng dự án hiện hữu (chiếm tới gần 70% số vốn).

 

[3] Vốn đầu tư của Bắc Ninh chủ yếu là vốn đầu tư mở rộng dự án hiện hữu (chiếm tới 84,9% số vốn).

[4] 8 tháng năm 2022, số lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 5,8%, cao hơn mức tăng 3,2% trong 7 tháng và gần bằng mức tăng 5,9% trong 6 tháng..

[5] Quy mô điều chỉnh vốn bình quân 8 tháng/2022 đạt gần 11,1 triệu USD/lượt điều chỉnh, cao hơn nhiều so với con số này trong cùng kỳ năm 2021 là 7,8 triệu USD/lượt điều chỉnh.

[6] Dự án Samsung Electro-mechanics Việt Nam (Thái Nguyên) tăng 920 triệu USD; dụ án công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE tăng trên 841 triệu USD; dự án nhà máy chế tạo điện tử, phương tiện thiết bị mạng và sản phẩm âm thanh đa phương tiện (tại Bắc Ninh, Nghệ An và Hải Phòng) tăng lần lượt gần 306 triệu USD, 260 triệu USD và 127 triệu USD; dự án Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (Thái Nguyên) tăng vốn 267 triệu USD.

[7] Số dự án đầu tư mới trong tháng 8/2022 tăng 19% so với tháng 7, tháng 6 và tăng 68% so với tháng 5/2022.

[8] 8 tháng năm 2022, xuất khẩu kể cả dầu thô khu vực ĐTNN tăng 17%, cao hơn so với mức tăng 16,5% trong 7 tháng

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 1155

File đính kèm:

Thông báo