BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 25/02/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2 tháng đầu năm 2022
Thứ Ba, 22/02/2022 11:05
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2 tháng đầu năm 2022

Tính đến 20/02/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 5 tỷ USD, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 2,68 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021.

I. VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tình hình thu hút ĐTNN 2 tháng đầu năm 2022

1.1. Tình hình hoạt động

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/02/2022, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được 2,7 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021.  

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong tháng 01/2022. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt trên 41,9 tỷ USD, tăng 12,4 % so với cùng kỳ, chiếm 73,1% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt gần 41,6 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ, chiếm 72,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt gần 38 tỷ USD, tăng 20,2% so cùng kỳ và chiếm 66,7% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 02 tháng đầu năm 2022, khu vực ĐTNN xuất siêu trên 3,9 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 3,6 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu trên 3,5 tỷ USD.

1.2. Tình hình đăng ký đầu tư

Tính đến 20/02/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 5 tỷ USD, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2021.  Ngoài vốn đầu tư đăng ký mới vẫn giảm thì cả vốn điều chỉnh và GVMCP đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể:

Vốn đăng ký mới: Có 183 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (tăng 45,2% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 631,8 triệu USD (giảm 80,9% so với cùng kỳ[1]).

Vốn điều chỉnh: Có 142 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 23,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 3,6 tỷ USD (tăng gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ).

Góp vốn, mua cổ phần: Có 400 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 10,1% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt 769,6 triệu USD (tăng 41,7% so với cùng kỳ).

  Theo lĩnh vực đầu tư:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 3,13 tỷ USD, chiếm 62,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 1,52 tỷ USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, sản xuất phân phối điện với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 109,6 triệu USD và gần 60 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 28,4%, 27,9% và 12,6% tổng số dự án.

Theo đối tác đầu tư:

Đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 1,7 tỷ USD, chiếm 34,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 59,3% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 1,4 tỷ USD, chiếm 28,2% tổng vốn đầu tư, giảm 12% so với cùng kỳ[2]. Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 538 triệu USD[3], chiếm 15,3% tổng vốn đầu tư, giảm 29,3% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Hồng Kông,  Nhật Bản, Thái Lan,…

Nếu xét về số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và GVMCP nhất trong tháng 01/2021 (chiếm 16,9% số dự án mới, 35,9% số lượt điều chỉnh và 36% số lượt GVMCP).

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 39 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 2 tháng đầu năm 2022. Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,3 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 7,6 lần so với cùng kỳ năm 2021[4]. Thái Nguyên mặc dù không thu hút được dự án mới, xong với 02 dự án điều chỉnh vốn quy mô lớn, Thái Nguyên xếp thứ hai với gần 924 triệu USD, chiếm gần 18,5% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, Nghệ An, Long An,…

          Nếu xét về số dự án mới, các nhà ĐTNN vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả về số dự án mới (38,5%), số lượt dự án điều chỉnh (13,4%) và GVMCP (67,3%).

Một số dự án đầu tư lớn trong 2 tháng đầu năm 2022:

          (1) Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và dịch vụ Vsip Bắc Ninh (Singapore) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần 941 triệu USD (cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngày 18/01/2022).

(2) Dự án Công ty TNHH Samsung Electro-mechanics Việt Nam (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 920 triệu USD tại Thái Nguyên (cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngành 15/02/2022).

(3) Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện (Hồng Kông), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần 306 triệu USD tại Bắc Ninh (cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngành 21/01/2022).

2. Nhận xét về tình hình đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2022.

- Vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng 7,2% so với cùng kỳ và tăng 0,4 điểm phần trăm so với tháng 1 năm 2022. Chính phủ đã ban hành và triển khai kịp thời nhiều giải pháp phù hợp để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Điều chỉnh vốn và GVMCP đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm mạnh do không có nhiều dự án quy mô lớn song số lượng dự án đầu tư mới lại tăng (45,2%), cho thấy niềm tin của nhà ĐTNN vào kết quả phòng chống dịch covid-19 của Chính phủ, cũng như môi trường đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới.

- Xuất khẩu của khu vực ĐTNN tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong tháng 1 năm 2022. Khu vực ĐTNN xuất siêu trên 3,9 tỷ USD kể cả dầu thô, góp phần bù đắp phần nhập siêu trên 3,5 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, do đó cả nước xuất siêu khoảng 400 triệu USD trong 2 tháng đầu năm.

3. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới 20/02/2022

Tính lũy kế đến ngày 20/02/2022, cả nước có 34.700 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 418,8 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 254,3 tỷ USD, bằng 60,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

- Theo ngành: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 247,7 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với gần 64,4 tỷ USD (chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với trên 36,2 tỷ USD (chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Hiện có 140 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký trên 78,4 tỷ USD (chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với gần 66,3 tỷ USD (chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Nhật Bản và Đài Loan, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với trên 52,8 tỷ USD (chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với gần 37,8 tỷ USD (chiếm 9% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với gần 37,6 tỷ USD (chiếm gần 9% tổng vốn đầu tư).

 (Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục III kèm theo báo cáo)

II. VỀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 44,5 triệu USD (tăng gần 2,1 lần so với cùng kỳ). Trong đó,21 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt trên 51,7 triệu USD (tăng 2,4 lần so với cùng kỳ); có 01 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 9,19 triệu USD và 01 dự án điều chỉnh giảm vốn 16,4 triệu USD.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 10 ngành. Trong đó, khai khoáng dẫn đầu với 01 dự án đầu tư mới 33,54 triệu USD, chiếm gần 75,4% tổng vốn đầu tư. Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với 8 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư trên 15,1 triệu USD, chiếm 34,1%; tiếp theo là các ngành tài chính, ngân hàng, vận tải kho bãi,…

8 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022. Dẫn đầu là Lào với 02 dự án đầu tư mới và 01 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 48,23 triệu USD. Đứng thứ hai là Singapore với tổng vốn đầu tư trên 7,4 triệu USD. Tiếp theo lần lượt là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc,…

          Lũy kế đến 20/02/2022, Việt Nam đã có 1.469 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 20,9 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,4%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (16%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (25%); Campuchia (13,6%); Venezuela (8,7%);…[1] Vốn đầu tư đăng ký mới 2 tháng đầu năm 2022 giảm mạnh so với cùng kỳ do trong 2 tháng đầu năm /2021 có nhiều dự án quy mô vốn lớn trên 100 triệu USD. Riêng các dự án này đã chiếm tới 69,2% tổng vốn đăng ký mới của 2 tháng năm 2021, đặc biệt trong đó có dự án nhiệt điện Ô Môn II có vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD. Trong khi đó, 2 tháng đầu năm 2022 chỉ có 01 dự án có vốn đầu tư lớn có vốn 136,4 triệu USD.

[2] Vốn đầu tư Hàn Quốc tăng mạnh trong tháng 1/2022 song giảm trong 2 tháng đầu năm do 2 tháng năm 2021 Hàn Quốc có dự án LG Display Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn 750 triệu USD.

[3] Vốn đầu tư của Trung Quốc chủ yếu là vốn đầu tư mở rộng dự án hiện hữu (chiếm tới 82,4% số vốn).

[4] Vốn đầu tư của Bắc Ninh tăng mạnh do có dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và dịch vụ Vsip Bắc Ninh điều chỉnh vốn thêm gần 941 triệu USD.

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 520

File đính kèm:

Thông báo