BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 25/02/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tháng 1 năm 2022
Thứ Bảy, 22/01/2022 11:05
Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tháng 1 năm 2022

Tính đến 20/01/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt trên 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

I. VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tình hình thu hút ĐTNN tháng 01 năm 2022

1.1. Tình hình hoạt động

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/01/2022, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được trên 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.  

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN giảm nhẹ trong tháng 1/2022. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt trên 21,6 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ, chiếm 73% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 21,5 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ, chiếm 72,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt 2 tỷ USD, tăng 13,69% so cùng kỳ và chiếm 65,6% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm song tính chung trong tháng 01 năm 2022, khu vực ĐTNN xuất siêu trên 1,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 1,5 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu trên 2,5 tỷ USD.

1.2. Tình hình đăng ký đầu tư

Tính đến 20/01/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.  Ngoài vốn đầu tư đăng ký mới giảm thì cả vốn điều chỉnh và GVMCP đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể:

Vốn đăng ký mới: Có 103 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (tăng gần 2,2 lần so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 388 triệu USD (giảm 70,7% so với cùng kỳ[1]).

Vốn điều chỉnh: Có 71 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 54,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 1,27 tỷ USD (tăng gấp 2,69 lần so với cùng kỳ).

Góp vốn, mua cổ phần: Có 206 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (tăng 6,2% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt 443,5 triệu USD (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ).

  Theo lĩnh vực đầu tư:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 15 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 1,2 tỷ USD, chiếm 58,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 472 triệu USD, chiếm gần 22,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hành chính và dịch vụ hỗ trợ; bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là trên 221 triệu USD và 52,5 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 29,1%, 22,3% và 15,5% tổng số dự án.

Theo đối tác đầu tư:

Đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 1 năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 666 triệu USD, chiếm 31,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 481 triệu USD, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ[2]. Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 451 triệu USD[3], chiếm gần 21,5% tổng vốn đầu tư, giảm 27% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan,…

Nếu xét về số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và GVMCP nhất trong tháng 01/2021 (chiếm 19,4% số dự án mới, 26,8% số lượt điều chỉnh và 35,4% số lượt GVMCP).

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 30 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 01 năm 2021. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 448 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 29,9 lần so với cùng kỳ năm 2021[4]. Nghệ An mặc dù không thu hút được dự án mới, xong với 02 dự án điều chỉnh vốn quy mô lớn, Nghệ An xếp thứ hai với 400 triệu USD, chiếm trên 19% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Bắc Ninh, Long An Phú Thọ…

          Nếu xét về số dự án mới, các nhà ĐTNN vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả về số dự án mới (37,9%), số lượt dự án điều chỉnh (16,9%) và GVMCP (71,4%).

Một số dự án đầu tư lớn trong tháng 01 năm 2022:

          (1) Dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện (Trung Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 260 triệu USD tại Nghệ An (cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngày 10/01/2022).

(2) Dự án thương mại và dịch vụ GE Việt Nam (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 216,9 triệu USD tại Bắc Ninh (cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngành 7/01/2022).

(3) Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử (JNTC - Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 163 triệu USD tại Phú Thọ (cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngành 7/01/2022).

2. Nhận xét về tình hình đầu tư nước ngoài trong tháng 01 năm 2022.

- Nối tiếp đà phục hồi từ cuối năm 2021 sau tác động của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp ĐTNN đã ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN trong tháng 1/2022 tăng 6,8% so với cùng kỳ.

- Điều chỉnh vốn và GVMCP đều tăng so với cùng kỳ cả về số lượt dự án điều chỉnh, GVMCP cũng như tổng vốn đầu tư tăng thêm và giá trị vốn góp. Vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm so với cùng kỳ do không có nhiều dự án quy mô lớn song số lượng dự án đầu tư mới lại tăng mạnh (gấp gần 2,2 lần cùng kỳ), cho thấy niềm tin của nhà ĐTNN đối với môi trường đầu tư của Việt Nam.

- Xuất khẩu của khu vực ĐTNN giảm nhẹ trong tháng 1/2022. Mặc dù vậy, khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 1,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 1,5 tỷ USD không kể dầu thô. Tuy nhiên, xuất siêu khu vực ĐTNN không thể bù đắp phần nhập siêu trên 2,5 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, do đó cả nước xuất siêu khoảng 900 triệu USD.

3. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới 20/01/2022

Tính lũy kế đến ngày 20/01/2022, cả nước có 34.642 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 415,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt trên 253,2 tỷ USD, bằng gần 61% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

- Theo ngành: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 246 tỷ USD, chiếm 59,2% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với trên 62,9 tỷ USD (chiếm 15,1% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với trên 36,2 tỷ USD (chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Hiện có 140 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký trên 77,3 tỷ USD (chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư). Singapore vượt qua Nhật Bản vươn lên đứng thứ hai với trên 65,2 tỷ USD (chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Nhật Bản và Đài Loan, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với gần 52,9 tỷ USD (chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với gần 37,8 tỷ USD (chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với trên 37,1 tỷ USD (chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư).[1] Vốn đầu tư đăng ký mới tháng 01/2022 giảm mạnh so với cùng kỳ do trong tháng 01/2021 có nhiều dự án quy mô vốn lớn trên 100 triệu USD. Riêng các dự án này đã chiếm tới 60% tổng vốn đăng ký mới của tháng 01/2021. Trong khi đó, tháng 01/2022, chỉ có 01 dự án có vốn đầu tư trên 130 triệu USD.

[2] Vốn đầu tư Hàn Quốc tăng mạnh trong tháng 1/2022 do có 02 dự án điều chỉnh vốn lớn trên 100 triệu USD, riêng 2 trường hợp này đã chiếm 79% tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc.

[3] Vốn đầu tư của Trung Quốc chủ yếu là vốn đầu tư mở rộng dự án hiện hữu (chiếm tới 94,5% số vốn).

[4] Vốn đầu tư của Hà Nội tăng mạnh do có trường hợp GVMCP của nhà đầu tư Singapore vào công ty CP kinh doanh BĐS MV2 Việt Nam trên 334 triệu USD và dự án điều chỉnh vốn trên 82 triệu USD.

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 712

File đính kèm:

Thông báo