BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Tin hoạt động
Thứ trưởng Trần Duy Đông làm Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
Thứ Năm, 17/02/2022 02:59
Thứ trưởng Trần Duy Đông làm Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Quyết định số 170/QĐ-BKHĐT thành lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, do Thứ trưởng Trần Duy Đông làm Tổ trưởng.

Tổ công gồm 18 thành viên: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Hoa Cương, Tổ phó thường trực; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Thị Châu Quỳnh, Tổ phó; Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Văn Sử, Thành viên; Ông Nguyễn Đình Cung, Chuyên viên cao cấp, Viên Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Thành viên; và đại diện một số đơn vị làm Thành viên.  

Tổ công tác giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đánh giá tình hình và đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các vấn đề bất cập, vướng mắc trong môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết và Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Nghị quyết. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ phương án giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Tổ công tác sẽ tổ chức tham vấn, đối thoại với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia về những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị giải pháp tương ứng; Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết để trình Lãnh đạo Bộ, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tuyên truyền và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết.

Định kỳ hàng quý, Tổ công tác sẽ báo cáo Bộ trưởng về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết; định kỳ 6 tháng tổ chức hội thảo về tình hình, kết quả và vấn đề thực hiện Nghị quyết./.

Số lượt đọc: 4018
Thông báo