BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Vướng mắc về thực hiện pháp luật về đầu tư
Thứ Sáu, 31/12/2021 12:24
Vướng mắc về thực hiện pháp luật về đầu tư

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động sản xuất phần mềm. Chúng tôi có chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thành lập dự án (mục đích hưởng ưu đãi thuế) thì Sở Kế hoạch và Đầu tư không tiếp nhận và trả hồ sơ. Lý do là việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không theo chủ trương phải áp dụng cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Đề nghị Quý Cơ quan có phản hồi căn cứ rõ ràng hơn.

Trả lời:

Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020 quy định Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Khoản 4 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020 quy định Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Điều 38 của Luật này.

Thông báo để Công ty được biết.

Số lượt đọc: 5627
Thông báo