BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Tình hình đầu tư
Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018
Thứ Bảy, 04/08/2018 09:08
Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 20,33 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017.

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 6/2018

Tính lũy kế đến ngày 20/6/2018, cả nước có 25.953 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 331,24 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 180,74        tỷ USD, bằng 54,6% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 189,13 tỷ USD, chiếm 57,1% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 56,2 tỷ USD (chiếm gần 17% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 21,92 tỷ USD (chiếm 6,6% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: đã có 128 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 61,67 tỷ USD (chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 55,45 tỷ USD (chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Islands, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 45,5 tỷ USD (chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Hà Nội với 32,87 tỷ USD (chiếm 9,9% tổng vốn đầu tư), Bình Dương với 30,74 tỷ USD (chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư).

2. Tình hình thu hút ĐTNN 6 tháng đầu năm 2018

2.1. Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Tính đến ngày 20/6/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 8,37 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 80,86 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 71% kim ngạch xuất khẩu.  Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 79,84 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,1% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 65,21 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 58,6% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 15,65 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 14,63 tỷ USD không kể dầu thô.

2.2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2018, cả nước có 1.366 dự án mới được cấp GCNĐKĐT với tổng vốn đăng ký cấp mới là 11,8 tỷ USD, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm 2017; có 507 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 4,43 tỷ USD, bằng 86,2% so với cùng kỳ năm 2017.  Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có 2.749 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp gần 4,1 tỷ USD, tăng 82,4% so với cùng kỳ 2017.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 20,33 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 6 tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 7,91 tỷ USD, chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,54 tỷ USD, chiếm 27,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,5 tỷ USD, chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Theo đối tác đầu tư:

Trong 6 tháng đầu năm 2018 có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 6,47 tỷ USD, chiếm 31,8% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,06 tỷ USD, chiếm 24,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,39 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng vốn đầu tư...

 

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 6 tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 55 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 5,87 tỷ USD, chiếm 28,9% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 3,68 tỷ USD, chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư. Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 1,93 tỷ USD chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư...

Một số dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2018 là:

- Dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Đông Anh Hà Nội, tổng vốn đầu tư 4,138 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tần xã hội…

- Dự án Nhà máy sản xuất polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam, cấp phép ngày 30/5/2018 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,201 tỷ USD do HYOSUNG CORPORATION (Hàn Quốc) đầu tư tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Dự án Công ty TNHH Laguna (Việt Nam), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 07/03/2007 do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Thừa Thiên Huế đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,12 tỷ USD vào ngày 25/5/2018.

- Dự án Lotte Mall Hà Nội, tổng vốn đầu tư đăng ký 600 triệu USD, do nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư tại Hà Nội với mục tiêu xây dựng khu tổ hợp tiêu chuẩn quốc tế cao cấp bao gồm TTTM, khách sạn, văn phòng, căn hộ du lịch kinh doanh lưu trú ngắn ngày.

- Dự án nhà máy LG Innitek Hải Phòng (Hàn Quốc), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 01/9/2016 với mục tiêu Sản xuất mô đun Camera điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 501 triệu USD vào ngày 23/2/2018.

II. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có 67 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 222,48 triệu USD;14 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 40,6 triệu USD. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 263,08 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 106,17 triệu USD, chiếm 40,4% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 63,74 triệu USD và chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư; công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 3 với 48,9 triệu USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 27 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 83,9 triệu USD, chiếm 31,89% tổng vốn đầu tư. Với 1 dự án có vốn đầu tư Việt Nam là 35,93 triệu USD, Slovakia xếp thứ 2 và chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Australia với tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài lần lượt là 32,3 triệu USD và 31,63 triệu USD.

Bảng số liệu: FDI 6T.2018


Số lượt đọc: 6807
Thông báo