BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 20/06/2024
Số liệu FDI hàng tháng
TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Thứ Ba, 08/05/2018 10:54
TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) so với cùng kỳ năm 2017.

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 4/2018

Tính lũy kế đến ngày 20/4/2018, Cả nước có 25.524 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 321,25 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 177,47 tỷ USD, bằng 55,2% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 186,68 tỷ USD, chiếm 58,1% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 51,3 tỷ USD (chiếm xấp xỉ 16% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 21,2 tỷ USD (chiếm 6,6% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: đã có 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 59,2 tỷ USD (chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 50,5 tỷ USD (chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Islands, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 44,8 tỷ USD (chiếm 13,9% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Bình Dương với 30,7 tỷ USD (chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 27,79 tỷ USD (chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư).

2. Tình hình thu hút ĐTNN 4 tháng đầu năm 2018

2.1. Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Tính đến ngày 20/4/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 53,48 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 72,5% kim ngạch xuất khẩu.  Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 52,81 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 71,6% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 42,31 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 60,1% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 11,17 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 10,5 tỷ USD không kể dầu thô.

2.2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2018, cả nước có 883 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 3,55 tỷ USD, bằng 76,1%  so với cùng kỳ năm 2017;  có 303 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,24 tỷ USD, bằng 51,5% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 4 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm 2017 do trong 4 tháng đầu năm 2017 đã cấp điều chỉnh dự án Samsung Display Việt Nam tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD và cấp mới dự án Dự án đường ống đẫn khí Lô B - Ô Môn tại Kiên Giang với vốn đầu tư 1,27 tỷ USD

Trong 4 tháng đầu năm 2018, cả nước có 1.863 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp là 2,26 tỷ USD, tăng 67% so với cùng kỳ 2017. Trong đó có 1.087 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,56 tỷ USD và 776 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà ĐTNN mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 703,5 triệu USD.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 8,06 tỷ USD, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 4 tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 4,52 tỷ USD, chiếm 56,1% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 4 tháng đầu năm 2018. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 807,5 triệu USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 779 triệu USD, chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Theo đối tác đầu tư:

Trong 4 tháng đầu năm 2018 có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 2,32 tỷ USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 1,29 tỷ USD, chiếm 16% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 808 triệu USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư...

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 4 tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 1,92 tỷ USD, chiếm 23,8 tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 1,03 USD, chiếm 12,8% tổng vốn đầu tư. Hà Nội đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 746 triệu USD chiếm 9,25% tổng vốn đầu tư...

Một số dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 4 tháng đầu năm 2018 là:

- Dự án nhà máy LG Innitek Hải Phòng (Hàn Quốc), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 01/9/2016 với mục tiêu Sản xuất mô đun Camera điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 501 triệu USD.

- Dự án Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (Trung Quốc), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 20/3/2014 với mục tiêu sản xuất giày và quần áo thể thao tại Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn thêm 260 triệu USD.

- Dự án Nidec Shimpo Việt Nam (Nhật Bản), tổng vốn đầu tư 200 triệu USD với mục tiêu phát triển, sản xuất, kinh doanh máy giảm tốc cỡ nhỏ có độ chính xác cao tại Hà Nội.

- Dự án Nidec Techno Motor  Việt Nam (Nhật Bản), tổng vốn đầu tư 200 triệu USD với mục tiêu phát triển, sản xuất và kinh doanh mô-tơ điện một chiều không chổi than tại Hà Nội.

- Dự án nhà máy điện gió Hanbaram, cấp phép ngày 7/2/2018, tổng vốn đầu tư 150 triệu USD do Singapore đầu tư tại Ninh Thuận với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo.

II. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Trong 4 tháng đầu năm 2018, cả nước có 34 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam gần 129 triệu USD; có 11 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm là 24,64 triệu USD. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 153,6 triệu USD.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105 triệu USD, chiếm 68,3% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai và chiếm 13,2% tổng vốn đầu tư; bán buôn bán lẻ là lĩnh vực có nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài nhất trong 4 tháng với 15 dự án, tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 12,86 triệu USD, chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư và các lĩnh vực khác.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 19 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 80,12 triệu USD, chiếm 52,2% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba với tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài lần lượt là 25,9 triệu USD và 19,9 triệu USD.

Bảng số liệu: FDI 4.2018

 

                                                                                                                                                                   Cục ĐTNN

Số lượt đọc: 6931
Thông báo