BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình ĐTNN Quý I năm 2018
Thứ Tư, 06/06/2018 04:30
Tình hình ĐTNN Quý I năm 2018

Riêng trong Quý I năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăngthêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% sovới cùng kỳ năm 2017. Vốn thực hiện củadự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,88tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳnăm 2017.

Tính lũy kế đếnngày 20/03/2018, Cả nước có 25.339 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 319,98 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếpnước ngoài ước đạt 176,25 tỷ USD, bằng 55% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Riêng trong Quý I năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăngthêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% sovới cùng kỳ năm 2017.  Vốn thực hiện củadự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,88tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳnăm 2017.

Cục Đầu tư nướcngoài xin báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài (ĐTNN) Quý I năm 2018 chi tiếtnhư sau:

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 3/2018

Tính đến ngày 20/03/2018,Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốcdân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhấtvới 185,9 tỷ USD, chiếm 58,1% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinhdoanh bất động sản với 53,7 tỷ USD (chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phânphối điện, khí nước với 21,1 tỷ USD (chiếm 6,6% tổng vốn đầu tư).

Đã có 126 quốc giavà vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầulà Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 59 tỷ USD (chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư). NhậtBản đứng thứ hai với 49,8 tỷ USD (chiếm 15,6% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lầnlượt là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Islands, Hồng Kông.

ĐTNN đã có mặt ởtất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn làđịa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 44,5 tỷ USD (chiếm 13,9% tổng vốn đầutư), tiếp theo là Bình Dương với 30,62 tỷ USD (chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư), HàNội với 27,7 tỷ USD (chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư). 

Vốn đăng ký lũy kếđến tháng 3/2018 giảm so với vốn lũy kế đến tháng 02/2018 do trong tháng 3 dựán nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô tại Phú Yên đã chấm dứt hợp đồng đầu tư.

2. Tình hình thu hút ĐTNN Quý I năm 2018

2.1 Tình hình hoạt động:

Vốnthực hiện:

Tínhđến ngày 20/03/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giảingân được 3,88 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Tìnhhình xuất, nhập khẩu:

Xuấtkhẩu: Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầuthô) đạt 39,34 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 72,4% kimngạch xuất khẩu.  Xuất khẩu không kể dầuthô đạt 38,83 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 71,5% kim ngạchxuất khẩu.

Nhậpkhẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 31,75 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳnăm 2017 và chiếm gần 59,9% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tưnước ngoài xuất siêu 7,59 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 7,08 tỷ USD khôngkể dầu thô.

2.2 Tình hình cấpGiấy chứng nhận đầu tư

Tính đến ngày 20tháng 3 năm 2018, cả nước có 618 dự án mớiđược cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 2,12 tỷ USD, bằng 72,7% so với cùng kỳnăm 2017;  có 199 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng kýtăng thêm 1,79 tỷ USD, bằng 45,4% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư đăng kýcấp mới trong Quý I năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm 2017 do trong Quý I năm2017 có dự án Samsung Display Việt Nam điều chỉnh vốn tăng thêm 2,5 tỷ USD.

Cũng trong Quý Inăm 2018, cả nước có 1285 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giátrị vốn góp là 1,89 tỷ USD, tăng 121,6% so với cùng kỳ 2017. Trong đó có 732lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốngóp là 1,34 tỷ USD và 553 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà ĐTNN mua lại cổ phầntrong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 547,8 triệuUSD.

Tính chung trong Quý I năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm vàgóp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so với cùng kỳ năm2017.

Theolĩnh vực đầu tư:

Trong QuýI năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnhvực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâmcủa nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 3,44 tỷ USD, chiếm 59,4% tổng vốnđầu tư đăng ký trong Quý I năm 2018. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 531 triệuUSD, chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bấtđộng sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 486 triệu USD, chiếm 8,4% tổng vốn đầutư đăng ký.

Theođối tác đầu tư:

Trong QuýI năm 2018 có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. HànQuốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 1,84 tỷ USD, chiếm 31,6% tổng vốnđầu tư; Hồng Kông đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 689 triệu USD,chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổngvốn đầu tư đăng ký là 649 triệu USD, chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư.

Theođịa bàn đầu tư:

Trong QuýI năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 49 tỉnh thành phố, trong đó TPHồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là1,7 tỷ USD, chiếm 29,3 tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăngký  là 925 triệu USD, chiếm xấp xỉ 16%tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 565 triệu USD chiếm9,7% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn được cấp phép trong Quý I năm 2018là:

- Dự án nhà máy LG Innitek Hải Phòng, cấp phép ngày01/9/2016 với mục tiêu Sản xuất mô đun Camera điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm501 triệu USD.

- Dự án Công ty TNHH Regina Miracle International ViệtNam, cấp phép ngày 20/3/2014 với mục tiêu sản xuất giày và quần áo thể thao tạiHải Phòng điều chỉnh tăng vốn thêm 260 triệu USD.

- Dự án nhà máy điện gió Hanbaram, cấp phép ngày7/2/2018, tổng vốn đầu tư 150 triệu USD do Singapore đầu tư tại Ninh Thuận vớimục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo.

- Dự án Công ty TNHH Kefico Việt Nam, cấp phép năm2009 với mục tiêu sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ tạiHải Dương điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 120 triệu USD.

- Dự án Công ty TNHH Vina Cell Technology, cấp phépnăm 2016 với mục tiêu sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Bắc Giang điều chỉnhtăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD.

II. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Trong Quý Inăm 2018, cả nước có 23 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ranước ngoài với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 123,62 triệu USD, có 5 dự ánđiều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm là 25,88 triệu USD.Tính chung trong Quý I năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mớivà tăng thêm 149,5 triệu USD.

Trong Quý Inăm 2018, Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ranước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105 triệu USD, chiếm 70,2%tổng vốn đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ 2 với tổng vốnđăng ký cấp mới và tăng thêm 19,9 triệu USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư. Cácdự án còn lại chủ yếu thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với 7 dự án, tổng vốn đầutư bên Việt Nam là 8,5 triệu USD, chiếm 8% tổng vốn đầu tư. Một số ít dự ánthuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú ăn uống, dịch vụ lưu trú và hoạt động chuyên mônkhoa học công nghệ, thông tin truyền thông, xây dựng và vận tải kho bãi.

Có 16 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Namtrong Quý I năm 2018, trong đó dẫn đầu là các nước Lào (chiếm 53,5% tổng vốnđầu tư), Campuchia (chiếm 17,3%), Cuba (chiếm 13,3%), Úc (chiếm 8%).

Số liệu đính kèm
Số lượt đọc: 6845
Thông báo