BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Tình hình đầu tư
Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài tháng 1 năm 2018
Thứ Tư, 31/01/2018 10:29
Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài tháng 1 năm 2018

Riêng trong tháng 01 năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 1,255 tỷ USD, bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,05 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 01/2018

Tính đến ngày 20/01/2018, Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 187,1 tỷ USD, chiếm 58,4% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 53,2 tỷ USD (chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 20,8 tỷ USD (chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư).

Đã có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 58,1 tỷ USD (chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 49,46 tỷ USD (chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Island, Hồng Kông.

ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 44 tỷ USD (chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Bình Dương với 30,4 tỷ USD (chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 27,67 tỷ USD (chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 27,37 tỷ USD (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư).

2. Tình hình thu hút ĐTNN tháng 01 năm 2018

2.1 Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Tính đến ngày 20/01/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,05 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 13,59 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 71,5% kim ngạch xuất khẩu.  Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 13,4 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,5% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 7,8 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 58,4% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 5,79 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 5,6 tỷ USD không kể dầu thô.

2.2 Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Tính đến ngày 20 tháng 01 năm 2018, cả nước có 166 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 442,59 triệu USD, bằng 35,6% so với cùng kỳ năm 2017;  có 61 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 456,78 triệu USD, tăng 155% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư đăng ký cấp mới trong tháng 01/2018 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017 do trong tháng 01/2017 có nhiều dự án quy mô vốn từ 100 tới gần 300 triệu USD được cấp phép (chiếm hơn 71% tổng vốn đăng ký cấp mới trong tháng 1/2017) trong khi đó trong tháng 01/2018 không cấp phép mới dự án nào trên 100 triệu USD.

Cũng trong tháng 1/2018, cả nước có 415 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp là 356,04 triệu USD, tăng 54,7% so với cùng kỳ 2017. Trong đó có 212 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 199,15 triệu USD và 203 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà ĐTNN mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 156,89 triệu USD.

Tính chung trong tháng 01 năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 1,255 tỷ USD, bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong  tháng 01 năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn xấp xỉ 909 triệu USD, chiếm 72,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 01/2018. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 77,6 triệu USD, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư:

Trong tháng 01 năm 2018 có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 355,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư; Singapore đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 199 triệu USD, chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hồng Kông đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 147,4 triệu USD, chiếm 11,7% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư:

Trong tháng 01 năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 306,2 triệu USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư. Hải Dương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký  là 181,3 triệu USD, chiếm 14,4% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 168,1 triệu USD chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn được cấp phép trong tháng 01 năm 2018 là:

- Dự án Công ty TNHH Kefico Việt Nam, cấp phép năm 2009 với mục tiêu sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ tại Hải Dương điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 120 triệu USD.

- Dự án Công ty TNHH Vina Cell Technology, cấp phép năm 2016 với mục tiêu sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Bắc Giang điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD.

- Dự án nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định, tổng vốn đầu tư 80 triệu USD do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Nam Định.

- Dự án Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam, cấp phép ngày 19/01/2018, tổng vốn đầu tư 70 triệu USD do nhà đầu tư Nauy đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh.

II. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Trong tháng 1/2018, cả nướ có 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 6,46 triệu USD. Trong đó có 3 dự án thuộc lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 5,17 triệu USD, chiếm 80% tổng vốn đầu tư. Ba dự án còn lại thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. Các nước nhận đầu tư của Việt Nam trong tháng 1/2018 là Canada, Campuchia, New Zealand, CHLB Đức, Belize, Myanmar.

Bảng số liệu : FDI 01.2018


                                                                                                                                                                                                Cục ĐTNN

Số lượt đọc: 999
Thông báo