BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 20/06/2024
Tình hình đầu tư
Đóng góp vào ngân sách quốc gia: Ghi nhận khối doanh nghiệp FDI
Thứ Hai, 06/08/2018 02:54
Đóng góp vào ngân sách quốc gia:  Ghi nhận khối doanh nghiệp FDI

Để kịp thời tuyên dương đối với các doanh nghiệp duy trì xếp hạng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn trong 2 năm liên tục. Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã tổ chức tuyên dương Top 100 doanh nghiệp nằm trong Bảng xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017 (Bảng xếp hạng) cả hai năm liên tiếp và có tổng số thuế nộp 2 năm cao nhất.

Tại lễ công bố Bảng xếp hạng vào ngày 3/8, Tổng cục trưởng Thuế Bùi Văn Nam nhấn mạnh, thông qua thuế TNDN, cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bởi những đơn vị làm ăn có lợi nhuận mới phải nộp thuế TNDN, lợi nhuận càng nhiều thì số thuế TNDN phải nộp càng lớn. Vì vậy, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã xây dựng và công khai Bảng xếp hạng nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam nhằm thể hiện sự trân trọng đối với các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh và có đóng góp lớn cho ngân sách.

Không chỉ có vậy, những thông tin về Bảng xếp hạng sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ thiết thực để đánh giá chính xác về sức khỏe của doanh nghiệp. Bảng xếp hạng được xây dựng khách quan minh bạch dựa trên mức độ đóng góp thực tế của doanh nghiệp và ngân sách nhà nước đối với sắc thuế TNDN.

Cho biết về các tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí cho biết, đây là năm thứ 2 Tổng cục Thuế công bố Bảng xếp hạng. Để lọt vào Bảng xếp hạng này, thì tiêu chí đầu tiên lựa chọn là 1.000 doanh nghiệp có số thuế TNDN nộp vào ngân sách nhà nước nhiều nhất năm 2017. Bảng xếp hạng được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, tương ứng với số thuế TNDN đã nộp của 1000 DN trong  năm 2017…

 Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp năm nay cho thấy,  top 10 trong Bảng xếp hạng năm nay còn ghi nhận sự hiện diện của 4 gương thương hiệu mới là Tổng công ty khí Việt Nam, Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Ngân hàng TMCP phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

 Theo số liệu thống kê, tổng số thuế TNDN mà các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng đã đóng góp vào NSNN đạt 110.027 tỷ đồng chiếm 62,59% trên tổng số thuế TNDN của cả nước năm 2017, tăng 8,45% so với mức 101.457 tỷ đồng của năm 2016. Năm 2017 có 703 DN nằm trong BXH 1.000 của cả 2 năm 2016 và 2017, có 297 DN được bổ sung mới trong Bảng xếp hạng năm 2017.

 Xét theo cơ cấu ngành nghề, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang đứng đầu, chiếm 36,7% tỷ trọng số nộp trên toàn bảng. Tiếp đó là lĩnh vực tài chính ngân hàng và bảo hiểm với số nộp chiếm 14,8%. Lĩnh vực thông tin truyền thông đứng thứ 3, chiếm 9,3% tổng số thuế TNDN nộp vào ngân sách nhà nước.

 Xét theo địa bàn, thì Hà Nội và TP HCM tiếp tục dẫn đầu về số doanh nghiệp và tỷ trọng đóng góp về số thuế TNDN trong Bảng xếp hạng năm 2017. Trong đó, tỷ lệ nộp thuế của các doanh nghiệp tại Hà Nội và TP HCM lần lượt là 36,0% và 32,5%.

 Bảng xếp hạng năm 2017 ghi nhận vai trò của khối doanh nghiệp nhà nước trong việc đóng góp vào ngân sách quốc gia, khi có sự xuất hiện của 117 doanh nghiệp và đóng góp đến 27,72% tổng số thuế TNDN của toàn Bảng xếp hạng. Tiếp đó là khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với 404 doanh nghiệp (chiếm 40,4% tổng số doanh nghiệp với và đóng góp 36,73% tổng số thuế TNDN của Bảng xếp hạng). Khối kinh tế tư nhân có tỷ lệ doanh nghiệp xuất hiện trong Bảng xếp hạng nhiều nhất với 458 doanh nghiệp (chiếm 45,8% tổng số doanh nghiệp và tỷ lệ đóng góp thuế TNDN chiếm khoảng 34,1%).

BK (TH)

Số lượt đọc: 1913
Thông báo