BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 25/06/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018
Thứ Bảy, 04/08/2018 09:09
Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 9,9 tỷ USD, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2017.

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 5/2018

Tính lũy kế đến ngày 20/5/2018, cả nước có 25.691 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 323 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 179,12 tỷ USD, bằng 55,5% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 198,13 tỷ USD, chiếm 57,9% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 51,84 tỷ USD (chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 21,71 tỷ USD (chiếm 6,7% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: đã có 127 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 59,46 tỷ USD (chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 50,6 tỷ USD (chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Islands, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 45,52 tỷ USD (chiếm 14,1% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Bình Dương với 30,8 tỷ USD (chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 27,85 tỷ USD (chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư).

2. Tình hình thu hút ĐTNN 5 tháng đầu năm 2018

2.1. Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Tính đến ngày 20/5/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 6,75 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 66,66 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 71,6% kim ngạch xuất khẩu.  Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 65,74 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,6% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 52,85 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 58,9% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 13,81 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 12,89 tỷ USD không kể dầu thô.

2.2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2018, cả nước có 1.076 dự án mới được cấp GCNĐKĐT với tổng vốn đăng ký là 4,66 tỷ USD, bằng 83,2%  so với cùng kỳ năm 2017;  có 393 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,49 tỷ USD, bằng 52,6% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 5 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm 2017 do trong 5 tháng đầu năm 2017 có nhiều các dự án lớn được cấp mới và điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các dự án có quy mô vốn trên 100 triệu USD trong 5 tháng 2017 chiếm tới 63% tổng vốn đầu tư đăng ký cả nước, trong khi 5 tháng đầu năm 2018, chỉ tiêu này chỉ chiếm tới 32,4% tổng vốn đăng ký cả nước. Các dự án lớn tiêu biểu cùng kỳ năm 2017 như dự án Samsung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD và Dự án đường ống đẫn khí Lô B - Ô Môn tại Kiên Giang được cấp mới GCNĐT với vốn đầu tư 1,27 tỷ USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 2.341 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp là 2,75 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ 2017. Trong đó có 1.117 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,58 tỷ USD và 1.224 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà ĐTNN mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 1,17 tỷ USD.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 9,9 tỷ USD, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 5 tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 5,18 tỷ USD, chiếm 52,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 5 tháng đầu năm 2018. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,07 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,02 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Theo đối tác đầu tư:

Trong 5 tháng đầu năm 2018 có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 2,63 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 1,52 tỷ USD, chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,11 USD, chiếm 11,25% tổng vốn đầu tư...

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 5 tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 2,39 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 1,07 USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư. Hà Nội đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 835,3 triệu USD chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư...

Một số dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 5 tháng đầu năm 2018 là:

- Dự án nhà máy LG Innitek Hải Phòng (Hàn Quốc), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 01/9/2016 với mục tiêu Sản xuất mô đun Camera điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 501 triệu USD.

- Dự án nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III (Thái Lan), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 23/4/2018, tổng vốn đầu tư 365,76 triệu USD với mục tiêu xây dựng và quản lý nhà máy điện gió đấu nối vào hệ thống điện quốc gia và bán điện thông qua hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Dự án Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (Trung Quốc), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 20/3/2014 với mục tiêu sản xuất giày và quần áo thể thao tại Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn thêm 260 triệu USD.

- Dự án Nidec Shimpo Việt Nam (Nhật Bản), tổng vốn đầu tư 200 triệu USD với mục tiêu phát triển, sản xuất, kinh doanh máy giảm tốc cỡ nhỏ có độ chính xác cao tại Hà Nội.

- Dự án Nidec Techno Motor  Việt Nam (Nhật Bản), tổng vốn đầu tư 200 triệu USD với mục tiêu phát triển, sản xuất và kinh doanh mô-tơ điện một chiều không chổi than tại Hà Nội.

II. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Trong 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 144,7 triệu USD;14 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm gần 40 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 184,69 triệu USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 57,3% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai và chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư; nông, lâm nghiệp thủy sản đứng thứ 3 với 21 triệu USD, chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư; bán buôn bán lẻ là lĩnh vực có nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài nhất trong 5 tháng với 17 dự án, tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 14,37 triệu USD, chiếm 7,8% tổng vốn đầu tư các lĩnh vực khác.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 24 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 80,12 triệu USD, chiếm 43,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba với tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài lần lượt là 32,25 triệu USD và 19,9 triệu USD.
Bảng số liệu: FDI 5T.2018


Số lượt đọc: 7714
Thông báo