BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 16/07/2024
Vùng, Thông tin
Chủ động đón FDI hàm lượng công nghệ cao
Thứ Tư, 01/12/2021 03:03
Chủ động đón FDI hàm lượng công nghệ cao

Bắc Ninh luôn quán triệt chiến lược “bốn sẵn sàng” và nay thêm “sẵn sàng kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19” để tiếp tục thu hút dòng vốn FDI với các ngành nghề có hàm lượng chất xám cao. Đây là chiến lược đúng đắn giúp Bắc Ninh lựa chọn nguồn vốn FDI thế hệ mới...

Trong thời gian qua, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây nhiều khó khăn cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như tỉnh Bắc Ninh. Khó khăn do dịch bệnh càng làm Bắc Ninh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Mười tháng năm 2021, tỉnh Bắc Ninh thu hút 813,28 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến tháng 10/2021, toàn tỉnh có 1.704 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 20,47 tỷ USD đến từ 38 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng thứ 7 cả nước về quy mô vốn thu hút đầu tư.

NGUỒN VỐN FDI THẾ HỆ MỚI

Với mục tiêu tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế. Để đạt mục tiêu đó, chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn tới là chú trọng đến nguồn vốn FDI có hàm lượng công nghệ cao, phát triển bền vững gắn với nền kinh tế tri thức. Đó cũng chính là giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học - công nghệ mà Bắc Ninh đang theo đuổi.

Vì thế, Bắc Ninh đã đưa ra sự lựa chọn các nhà đầu tư theo tiêu chí “hai ít, ba cao”, đây là một sự đổi mới phù hợp với thực tế hiện nay. “Hai ít” đó là sử dụng ít đất và sử dụng ít lao động. “Ba cao” là những dự án có suất vốn đầu tư cao, đạt hiệu quả kinh tế cao và có hàm lượng công nghệ cao.

Điều này phù hợp với đặc thù của Bắc Ninh, với diện tích đất là 822,7 km2, nhỏ nhất trong cả nước, dân số khoảng gần 1,5 triệu người. Hiện các khu công nghiệp tập trung trong tỉnh có quy mô trên 300 nghìn lao động thì tỉnh chỉ đáp ứng được khoảng 25% số lao động của mình còn 75% còn lại là lao động nhập cư. Việc thu hút đầu tư các dự án sử dụng ít lao động với chất lượng lao động cao sẽ vừa giảm áp lực lên hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương, lại vừa nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Thông thường tiêu chí “hai ít” thường có quan hệ gắn bó và đi liền với “ba cao”. “Ba cao, hai ít” sẽ mở đường cho các dự án trong những ngành công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường cũng là cách gắn với tăng trưởng xanh. Những nhà đầu tư từ các nước nắm giữ công nghệ nguồn, có năng lực quản trị hiện đại, khả năng cạnh tranh cao sẽ có cơ hội đến với Bắc Ninh. Những dự án như thế vừa khai thác được các lợi thế của địa phương vừa góp phần thúc đẩy hình thành các trung tâm phát triển công nghiệp, trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng và chuyển giao, tạo cơ sở để có một cơ cấu kinh tế thực chất, hiệu quả. Đồng thời thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hình thành chuỗi cung ứng cùng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số; chuyển đổi số trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế của tỉnh theo tinh thần đề ra tại Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Đây là một trong những con đường ngắn nhất để bứt phá, vươn lên phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư.

ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN, SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN

Để xây dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn các dự án theo tiêu chí “hai ít, ba cao”, Bắc Ninh đã đề ra chiến lược “bốn sẵn sàng”. Đây là một chiến lược không dễ thực hiện vì đòi hỏi phải làm bài bản, khoa học và với tinh thần quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị. Nội hàm của “bốn sẵn sàng” đưa ra đều gắn hài hòa với lợi ích của doanh nghiệp.

Đầu tiên là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư: là hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư để có đủ quỹ đất, mặt bằng sạch đảm bảo yêu cầu dự án đầu tư. Bắc Ninh hiện có 16 khu công nghiệp tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích 6.397,68 ha; 30 cụm công nghiệp. Các khu, cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, khả năng cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc…

Thứ hai là sẵn sàng về nhân lực: Bắc Ninh có nguồn lao động tương đối trẻ, năm 2020 lực lượng đã qua đào tạo chiếm 75%, đứng thứ 5 cả nước, có khả năng tiếp cận nhanh chóng các công nghệ hiện đại cũng như trình độ quản lý tiên tiến đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, để tiếp tục đào tạo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực cho tương lai, tỉnh Bắc Ninh hiện có ba khu làng đại học, trong đó khu Đại học 1 đã cơ bản được đăng ký lấp đầy, thu hút các trường đại học, cao đẳng từ Hà Nội góp phần đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của vùng.

Thứ ba là sẵn sàng cải cách: là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo hướng “hỗ trợ và phục vụ”; thúc đẩy việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, lấy thước đo niềm tin, sự hài lòng của doanh nghiệp là mục tiêu cốt lõi để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cuối cùng là sẵn sàng hỗ trợ: sẵn sàng lắng nghe, đối thoại để đưa ra những quyết sách kịp thời, phù hợp với thực tiễn, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ. Sẵn sàng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư đã, đang và sẽ đầu tư vào Bắc Ninh. Rất nhiều giải pháp sáng tạo tỉnh đã đưa ra trong thời gian qua như mô hình Bác sỹ doanh nghiệp; Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp với phương châm “3 nhất” (tư vấn hiệu quả nhất, giải quyết nhanh nhất, chống dịch an toàn nhất) thực hiện tiếp nhận phản ánh kiến nghị tổ chức, cá nhân thông qua các hệ thống truyền thông đa phương tiện…

Tỉnh Bắc Ninh khẳng định “bốn sẵn sàng” là quan điểm xuyên suốt của tỉnh để thu hút đầu tư vào Bắc Ninh. Tuy nhiên, do tình hình phòng chống dịch của cả nước đang chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” cho nên Bắc Ninh còn thêm một sẵn sàng nữa, đó là chủ động, sẵn sàng chống dịch. Việc nâng tiêu chí từ “bốn sẵn sàng” lên “năm sẵn sàng” là quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc bảo vệ thành trì vững chắc đảm bảo cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp; đồng thời duy trì môi trường an toàn góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, là thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19, Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” theo từng cấp độ dịch, áp dụng trên đìa bàn tỉnh nhằm đảm bảo vừa an toàn phòng dịch, vừa phục hồi, phát triển sản xuất trên địa bàn.

Năm 2021 là một thử thách lớn, nhưng cũng là một bước chuyển về nhận thức, quyết tâm cải cách để Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng tiếp tục là “đất lành, chim đậu”, là nơi hội tụ của thương hiệu lớn, công nghệ cao trên toàn thế giới, tạo lợi thế mới, động lực mới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

 

Theo vneconomy.vn
Số lượt đọc: 882
Thông báo