BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Vùng, Thông tin
Thái Bình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các khu đất quy hoạch dân cư
Thứ Năm, 07/10/2021 10:14
Thái Bình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các khu đất quy hoạch dân cư

UBND tỉnh Thái Bình vừa họp tháo gỡ khó khăn đối với các khu đất quy hoạch dân cư đã phê duyệt quy hoạch, nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Theo báo cáo tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã phối hợp với các sở, ngành, các huyện tổ chức kiểm tra hiện trạng các khu đất tại các xã đã được phê duyệt quy hoạch dân cư có diện tích khu quy hoạch dưới 3 ha nhưng còn vướng mắc, chưa hoàn thiện được hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư.

Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra thực địa 73 khu đất đã được phê duyệt quy hoạch dân cư; trong đó 38 khu đất bảo đảm theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Văn bản số 2553/UBND-NNTNMT ngày 22/6/2021 về việc thực hiện quy hoạch khu dân cư; 14 khu đất đã thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; 21 khu đất chưa thu hồi đất, chưa giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận thống nhất việc thực hiện quy hoạch dân cư, tạo nguồn thanh toán xây dựng cơ bản là rất cần thiết nhưng quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương của Tỉnh.

Theo đó, đối với 38 khu đất thống nhất quan điểm cho xử lý quy hoạch; 14 khu đất đã triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng trước thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05/TU ngày 18/3/2019 thống nhất hoàn thiện; 21 khu đất còn điều kiện mở rộng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát lại lần cuối.

Trên cơ sở các khu đất đủ điều kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các huyện đẩy nhanh thủ tục để hoàn thiện hồ sơ chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, danh mục đất lúa. Đấu giá xong, các địa phương phải ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản, giao Chủ tịch UBND các huyện quản lý chặt chẽ nguồn tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Về chủ trương huy động nguồn lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện quy hoạch dân cư để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 50-KL/TU ngày 28/02/2019 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019, trên cơ sở đó đề xuất việc thực hiện xây dựng nhà ở khu dân cư mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Theo baodautu.vn
Số lượt đọc: 1833
Thông báo