BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 16/07/2024
Hội thảo, diễn đàn, triển lãm
Tọa đàm với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ tại New York
Thứ Tư, 18/05/2022 09:34
Tọa đàm với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ tại New York

Ngày 16/5/2022, tại New York, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Boston Consulting Group tổ chức buổi Tọa đàm với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ như Alphabet Inc. (Google); Deltec Bank & Trust, JP Morgan & Co, Indus Capital, Reserra Capital….

Tọa đàm tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, đặc biệt những lĩnh vực cần áp dụng đổi mới sáng tạo và các Tập đoàn Hoa Kỳ có thể hỗ trợ các lĩnh vực đó như thế nào.

Tọa đàm với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ tại New York

Tại buổi Tọa đàm, BCG đã giới thiệu về các nghiên cứu cũng như kết quả trong việc phát triển các công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng xanh, năng lượng xanh … Các Tập đoàn tham dự cũng chia sẻ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như: đào tạo nhân lực về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; fintech, green tech..

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực để kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt trong kỷ nguyên số. Chỉ có đối mới sáng tạo và khoa học công nghệ mới giúp Việt Nam biến thách thức thành cơ hội. Theo đó, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 xác định quan điểm Việt Nam phải “bắt kịp – đi cùng – và vượt lên” trong một số ngành, lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh. Trong đó, tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông; tài chính-ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, trước yêu cầu thực tiễn, Bộ trưởng cũng đề cập đến một số lĩnh vực cụ thể cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo thời gian tới gồm nông nghiệp thông minh/nông nghiệp hiệu quả cao, nhà máy thông minh, đô thị thông minh, truyền thông số, an ninh mạng và công nghệ môi trường.

Bộ trưởng mong muốn, các Tập đoàn, Quỹ đầu tư của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam (i) nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn các quốc gia trong việc thực hiện hiệu quả chiến lược ưu tiên phát triển một ngành, lĩnh vực; (ii) tiếp cận các nguồn vốn lớn cho đầu tư các cơ sở hạ tầng hiện đại, kể cả hạ tầng số phục vụ cho yêu cầu đổi mới sáng tạo của các ngành, lĩnh vực; (iii)  nâng cao năng lực công nghệ, cập nhật các kiến thức, giải pháp công nghệ mới, phù hợp với thực tiễn quốc tế và yêu cầu về phát triển bền vững mà Việt Nam đang thực hiện.

Bộ trưởng cũng đề nghị các quỹ đầu tư có nghiên cứu các cơ hội đầu tư, ươm tạo khởi nghiệp tại Việt Nam; các dự án công nghệ mới, có tiềm năng cao, như các dự án về chuỗi khối (blockchain), công nghệ tài chính (fintech), công nghệ giáo dục (edutech).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 4124
Thông báo