BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Hội thảo, diễn đàn, triển lãm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với đại diện Viện Tony Blair
Thứ Tư, 18/05/2022 09:01
Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với đại diện Viện Tony Blair

Ngày 17/5/2022, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài đã có buổi tiếp ông Richard D. McClellan, Cố vấn cao cấp, Viện Tony Blair.

Tại buổi tiếp, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá cao các hoạt động hợp tác của Viện Tony Blair (Viện TB) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua và hy vọng hai bên tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai bên khi đất nước ưu tiên phát triển tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nền kinh tế số,… Ông Đỗ Nhất Hoàng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và hợp tác với các cơ quan, bộ ngành trong nước để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Để hợp tác giữa hai bên ngày càng hiệu quả, đề nghị Viện TB phối hợp với các cơ quan của Việt Nam nâng cao năng lực của khối doanh nghiệp tư nhân và với mạng lưới rộng lớn, Viện TB sẽ trở thành cầu nối để đưa các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam. Hai bên được kỳ vọng sẽ hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng; tư vấn hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện các cam kết đã đặt ra như giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050 và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và ổn định, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động thành công, lâu dài tại Việt Nam.

Ông Richard D. McClellan, Cố vấn cao cấp của Viện TB bày tỏ hân hạnh khi đã được đồng hành cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các hoạt động hợp tác dưới tư cách Văn phòng Tony Blair (OTB). Từ năm 2014-2016, OTB đã thực hiện các hoạt động tư vấn chính sách về các nội dung tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực chính gồm cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Hai bên đã cùng trao đổi về khả năng hợp tác và tư vấn chính sách cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện cam kết biến đổi khí hậu.

Viện TB về Thay đổi toàn cầu là tổ chức phi lợi nhuận do cựu Thủ tướng Anh Tony Blair thành lập. Mục tiêu của Viện TB là hỗ trợ chính phủ các nước giải quyết các thách thức lớn về kinh tế, xã hội, và chính trị thông qua việc xây dựng chiến lược và chính sách, đẩy mạnh công cuộc toàn cầu hóa.

Theo mpi.gov.vn
Số lượt đọc: 2233
Thông báo