BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Văn bản pháp quy
Ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin qua sử dụng
Thứ Hai, 16/11/2015 04:49
Ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin qua sử dụng

Ngày 29/10/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 31/2015/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩuDanh mục cấm nhập khẩu được lập dựa trên cơ sở Danh mục hàng hóa và mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Và Danh mục cấm nhập khẩu được xây dựng, bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình phát triển của công nghệ thông tin và các quy định khác của pháp luật theo từng thời kì (Điều 3 Thông tư 31/2015/TT-BTTTT).

Cũng theo quy định tại Điều 4 Thông tư 31, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cho phép nhập khẩu sản phẩm thuộc Danh mục cấm nhập khu đ nghiên cứu khoa học (bao gồm các hoạt động: nghiên cứu khoa học; làm mẫu phục vụ hoạt động thiết kế, nghiên cứu - phát triển sản phẩm và kiểm thử trong hoạt động sản xuất). Hồ sơ, thủ tục đề nghị nhập khẩu sản phẩm thuộc Danh mục cấm nhập khu đ nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể tại Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư 31/2015/TT-BTTTT cũng quy định về điều kiện thực hiện hoạt động gia công tái chế, sửa chữa các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài, theo đó hoạt động này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ như: (1) Là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; (2). Có phương án, biện pháp xử lý phế liệu, phế thải của quá trình gia công, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa phương nơi thực hiện hoạt động phê duyệt; (3) Tái xuất toàn bộ sản phẩm, hàng hóa ra nước ngoài sau quá trình gia công, không được phép tiêu thụ tại Việt Nam; (4) Được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép thực hiện hoạt động gia công.

Thông tư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Số lượt đọc: 1894
Thông báo